Partnerstwo dla rozwoju

Międzynarodowe warsztaty badawczo-naukowe poświęcone automatycznemu przetwarzaniu wiedzy w systemach wieloagentowych MSRAS 2004 zainaugurowały działalność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT).

Międzynarodowe warsztaty badawczo-naukowe poświęcone automatycznemu przetwarzaniu wiedzy w systemach wieloagentowych MSRAS 2004 zainaugurowały działalność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT).

Został on utworzony przez Urząd Miasta Płocka i PKN Orlen jako ośrodek stymulujący rozwój miasta i regionu. Celem jego działalności ma być m.in. wspieranie współpracy środowisk naukowych i biznesowych poprzez zapewnienie możliwości realizacji projektów wspomagających procesy gospodarcze, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zapowiadane są ulgi i udogodnienia ze strony miasta. Pierwszym lokatorem PPPT jest Instytut Wspomagania Procesów Decyzyjnych, który zajmuje się badaniami z zakresu zbiorów przybliżonych. Ich wyniki mogą być wykorzystywane np. do zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych.


TOP 200