Paragraf za skok na komputer

Rządowy projekt kodeksu karnego obejmuje przestępstwa komputerowe.

Rządowy projekt kodeksu karnego obejmuje przestępstwa komputerowe.

W końcu kwietnia br. Sejm rozpocznie debatę nad rządowym projektem kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego i kodeksu postępowania karnego. Nowością w projekcie ustawy jest wprowadzenie do kodeksu pojęcia oszustwa i sabotażu komputerowego, a także kradzieży oprogramowania.

Autorzy rządowego projektu opierali się na rozwiązaniach zawartych w niemieckim kodeksie karnym. "Zakres ochrony nie budził wśród nas żadnych wątpliwości, zastanawialiśmy się raczej, jak ująć postulowane zmiany w strukturze ustawy, aby nie przedobrzyć" - twierdzi prof. Karol Buchała, jeden z twórców nowelizacji.

"Zdecydowaliśmy się umieścić w projekcie problemy - mówi prof. Karol Buchała - zarówno przywłaszczania programu, jak i wszelkich zmian na nośniku informacji". Do propozycji specjalistów prawa karnego należy również wprowadzenie zakazu obrotu sfałszowanymi dokumentami elektronicznymi. Zdaniem prof. Karola Buchały ten ostatni zapis wzbudzi w Sejmie najwięcej kontrowersji.

W projekcie kodeksu zdecydowano się wyodrębnić kradzież oprogramowania, ze względu na to, że nie stanowi ona - zdaniem autorów - przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Jak czytamy w uzasadnieniu, "kradzież programu komputerowego nie spełnia podstawowego warunku kradzieży, nie polega na zaborze rzeczy (informacja nie jest rzeczą) ani też "zabór" nie pozbawia osoby uprawnionej do dalszego dysponowania programem. Autorzy nowelizacji słusznie uznali, iż w przypadku kradzieży oprogramowania nie chodzi tylko o uzyskanie dyspozycji osobistymi prawami autorskimi od jego autora, ale raczej od innej osoby uprawnionej, dysponującej materialnymi prawami związanymi z danym programem.

Na uwagę zasługuje też penalizacja przestępstw komputerowych wprowadzonych do nowelizacji. W projekcie inaczej traktowane jest włamanie do systemu komputerowego instytucji prywatnej i państwowej. Udostępnienie informacji uzyskanych tą drogą jest inaczej karane w przypadku, gdy będą one udostępnione osobom trzecim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200