Paradox 5.0 for Windows tuż, tuż...

Borland zapowiedział wprowadzenie na rynek pod koniec lata br. najnowszej wersji Paradoxa 5.0 for Windows - jednego z najbardziej popularnych pakietów do tworzenia baz danych.

Borland zapowiedział wprowadzenie na rynek pod koniec lata br. najnowszej wersji Paradoxa 5.0 for Windows - jednego z najbardziej popularnych pakietów do tworzenia baz danych.

Nowa wersja, szybsza i łatwiejsza w użyciu, będzie znacznie udoskonalonym programem w stosunku do wersji 4.5. Najważniejsza zmiana polega na umożliwieniu stosowania przemysłowych standardów takich jak: SQL, Microsoft's Open Database Connectivity (ODBC) oraz OLE 2.0.

Inne udogodnienia są dedykowane końcowym użytkownikom. "Coaches" to interaktywny nauczyciel, a "Experts" to moduł upraszczający wykonywanie takich podstawowych operacji na bazie danych, jak adresowanie nalepek czy generowanie raportów. Są one odpowiedzią na dostępne w Access 2.0 "Wizards", prowadzące użytkownika za rękę w czasie wykonywania mniej i bardziej skomplikowanych operacji.


TOP 200