Państwowy Instytut Geologiczny: 100 razy szybciej

Modularne przełączniki sieciowe serii 3Com Switch 7700, działające w technologii Gigabit Ethernet, pozwoliły znacząco zwiększyć prędkość sieci, podnieść bezpieczeństwo i łatwość zarządzania.

Modularne przełączniki sieciowe serii 3Com Switch 7700, działające w technologii Gigabit Ethernet, pozwoliły znacząco zwiększyć prędkość sieci, podnieść bezpieczeństwo i łatwość zarządzania.

Państwowy Instytut Geologiczny - największy ośrodek naukowo-badawczy polskiej geologii - zmodernizował istniejącą infrastrukturę sieciową, przeprojektowując sieć pod kątem technologii gigabitowego Ethernetu. Instytucja pełniąca funkcję służby geologicznej i hydrogeologicznej państwa wykorzystywała strukturę sieci LAN opartą na starych koncentratorach Ethernet działających z prędkością 10 MB/s bez możliwości agregacji łączy i zarządzania. Działalność Instytutu charakteryzuje się intensywnym wykorzystaniem stacji graficznych oraz przesyłaniem wielkiej liczby plików dużej wielkości w postaci map, opracowań itp. Przestarzała technologia sieciowa sprawiała, że działanie sieci było permanentnie spowolnione. W sytuacji awaryjnej brak możliwości zarządzania wydłużał czas reakcji serwisu o konieczną diagnostykę i lokalizację awarii. Problemów nastręczał również nieautoryzowany dostęp użytkowników do sieci.

Aby zaradzić takiemu stanowi rzeczy, Instytut podjął decyzję o modernizacji infrastruktury oraz przeprojektowaniu sieci LAN na podstawie technologii Gigabit Ethernet. Zdecydowano też o rozszerzeniu funkcjonalności i zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie redundantnych przełączników modularnych gwarantujących niezawodność i pracę przez 24 godziny na dobę. W wyniku analiz funkcjonalności zdecydowaliśmy, że w każdym z punktów dystrybucyjnych umieścimy urządzenie z redundancją zasilania. Połączenia międzybudynkowe 2 GB zostaną zagregowane z łączy Gigabit - mówi Leszek Siejda, dyrektor ds. informatyki. - Dodatkowo wprowadziliśmy autoryzację użytkowników podłączających się do sieci LAN, opartą na protokole 802.1x.

Państwowy Instytut Geologiczny: 100 razy szybciej

Sieć w Państwowym Instytucie Geologicznym

W rezultacie rozpisanego przetargu wybrano rozwiązanie wykorzystujące nowe przełączniki modularne serii 3Com Switch 7700 działające w technologii Gigabit Ethernet oraz oprogramowanie do monitorowania sieci 3Com Network Supervisor i 3Com Network Director. Dostarczono 6 przełączników 3Com Switch 7700 wyposażonych w ponad 20 modułów Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet.

Seria modularnych przełączników 3Com Switch 7700 obejmuje 4-, 7- i 8-slotowe chassis, przeznaczone dla centrów sieci LAN wymagających niezawodności i bezpieczeństwa, opartych na redundancji zasilaczy i centralnych maszyn przełączających oraz wymiennych elementach typu "hot-swap". Przełączniki spełniają jednocześnie rolę głównego przełącznika warstwy 3 z pełną kontrolą przepływu danych na warstwie 2, 3 i 4 oraz autoryzacją podłączanych klientów IEEE 802.1x Radius. Seria przełączników 3Com Switch 7700 pozwala na integrację technologii Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oraz 10Gigabit Ethernet dzięki uniwersalnym modułom o dużej gęstości portów. Na uniwersalność ma wpływ również, przeznaczona dla typowych sieci MAN, możliwość zastosowania protokołów IS-IS oraz BGP.

Projekt i wdrożenie wykonała firma Qumak-Sekom. Realizacja odbywała się etapami. Kolejne przełączniki były podłączane w taki sposób, by nie zakłócać działania całej sieci. Aby uzyskać dużą przepustowość sieci, przełączniki 3Com Switch 7700 umieszczono w kluczowych miejscach systemu i połączono zagregowanymi łączami o przepustowości 2 GB/s, spełniającymi wymagania wysoko wydajnego rdzenia sieci.

Administrator, wyposażony w narzędzia zarządzania 3Com Network Supervisor i 3Com Network Director, może monitorować sieć pod względem przepustowości i topologii, konfigurować zdalnie urządzenia lub zgrywać konfigurację urządzeń oraz uaktualniać oprogramowanie. Zastosowane mechanizmy autoryzacji w technologii IEEE 802.1x wyeliminowały dostęp do sieci osób niepowołanych. Zadbano też o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa sieci. Każde z łączy zostało złożone z dwóch oddzielnych linii gigabitowych wyprowadzonych z różnych modułów urządzenia centralnego w celu zapewnienia nadmiarowości na wypadek awarii. Przełączniki wyposażono w redundantne zasilacze mające zapewniać nieprzerwaną pracę sieci.

O dalszych planach mówi Leszek Siejda: Planujemy rozbudowę naszej sieci o nowe urządzenia 3Com. W przyszłości chcielibyśmy zaimplementować system XRN pozwalający na budowanie szkieletu sieci z wielu przełączników Gigabit Ethernet, które tworzą rozproszony system przełączający.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200