Państwowa inwestycja we Włoszech

Komisja EWG wyraziła zgodę na stworzenie we Włoszech przedsiębiorstwa Database Software SpA z przeznaczonych na ten cel funduszy państwowych w wysokości 30 mln ECU (33 mln USD).

Komisja EWG wyraziła zgodę na stworzenie we Włoszech przedsiębiorstwa Database Software SpA z przeznaczonych na ten cel funduszy państwowych w wysokości 30 mln ECU (33 mln USD).

Przedsiębiorstwo założone w Caserta zatrudni 450 pracowników. W uzasadnieniu tej decyzji Komisja oświadczyła, że projekt zyskał jej poparcie, ponieważ subwencja państwowa może być w tym wypadku traktowana jako pomoc na rzecz rozwoju regionalnego. Po upadku lokalnych firm stalowniczych poziom bezrobocia w okolicach Caserta znacznie przekracza średnią krajową.


TOP 200