Państwo dotuje broadband

Działający w Irlandii operatorzy, przede wszystkim British Telecom i Eircom, protestują przeciwko rządowym dotacjom przeznaczonym na rozwój sieci szerokopasmowych. Irlandia otrzymała niedawno zgodę Komisji Europejskiej na wydanie 170 mln euro na rozbudowę sieci metropolitarnych w 90 miastach.

Działający w Irlandii operatorzy, przede wszystkim British Telecom i Eircom, protestują przeciwko rządowym dotacjom przeznaczonym na rozwój sieci szerokopasmowych. Irlandia otrzymała niedawno zgodę Komisji Europejskiej na wydanie 170 mln euro na rozbudowę sieci metropolitarnych w 90 miastach.

Postępowanie w tej sprawie trwało dziewięć miesięcy. Decyzję, którą poparła Neelie Kroes, unijna komisarz ds. konkurencji, oprotestowali operatorzy wskazując, że wsparcie państwa doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego.

Tak więc sieci MAN w Irlandii zostaną zbudowane ze środków publicznych, ale w drodze przetargu wybrani zostaną ich operatorzy. Będą oni dodatkowo musieli udostępniać je jako mechanizm transportowy innym operatorom. Decyzja Komisji Europejskiej stanowi istotny precedens, bowiem można zakładać, że w pozostałych krajach Unii Europejskiej pojawią się zbliżone inicjatywy w zakresie pomocy publicznej przeznaczonej na rozwój szerokopasmowego Internetu. Stwarzałoby to szansę na podobną alokację środków budżetowych w Polsce, jeśli tylko taka byłaby wola rządu i parlamentu.

Obecnie - w ramach realizacji narodowej strategii budowy dostępu szerokopasmowego - kilkudziesięcioma milionami złotych na wsparcie rozwoju dostępu do Internetu dysponuje Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Środki te są jednak dostępne wyłącznie dla samorządów aplikujących w ramach działania 1.5 ZPORR (budowa społeczeństwa informacyjnego). Ostatnio pojawiła się także inicjatywa Ministerstwa Transportu i Budownictwa, aby opłaty koncesyjne za telefonię UMTS przekształcić w fundusz celowy na rozwój pracowni internetowych i dostępu szerokopasmowego dla jednostek edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej). Duże środki, przeznaczone dla samorządów, które mogą być wykorzystane na budowę sieci szerokopasmowych, znajdą się w nowych programach i środkach strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200