Panorama SAARI

W Gennevillers, jednej z dzielnic Paryża, znajduje się centrala SAARI. Na kilku kondygnacjach ze szkła i betonu w "fabryce jutra" pracuje ponad 200 osób - dziennie kopiuje się tu 2-5 tys. dyskietek, które następnie po dołączeniu dokumentacji wysyłane są w świat. Koordynowana jest tu praca SAARI w całej Francji i innych krajach. Podejmowane są tu decyzje o kierowaniu pracą i rozwoju całego przedsiębiorstwa, które posiada 16 oddziałów we Francji i 4 filie w Hiszpanii, Belgii, Portugali, a ostatnio również w Polsce, gdzie interesy SAARI reprezentuje przedsiębiorstwo SAARI Polska.

W Gennevillers, jednej z dzielnic Paryża, znajduje się centrala SAARI. Na kilku kondygnacjach ze szkła i betonu w "fabryce jutra" pracuje ponad 200 osób - dziennie kopiuje się tu 2-5 tys. dyskietek, które następnie po dołączeniu dokumentacji wysyłane są w świat. Koordynowana jest tu praca SAARI w całej Francji i innych krajach. Podejmowane są tu decyzje o kierowaniu pracą i rozwoju całego przedsiębiorstwa, które posiada 16 oddziałów we Francji i 4 filie w Hiszpanii, Belgii, Portugali, a ostatnio również w Polsce, gdzie interesy SAARI reprezentuje przedsiębiorstwo SAARI Polska.

O firmie SAARI pisaliśmy w CW PL z 1 marca br. z okazji rozpoczęcia sprzedaży spolonizowanego pakietu Finansowo- Księgowego SAARI Major. Kolejnym pakietem w polskiej wersji językowej oferowanym na naszym rynku jest SAARI Negoce - pakiet Handlowy (patrz CW PL nr 23 z br., str. 28). Okazało się, że decyzja o wyborze SAARI Negoce do przetłumaczenia na język polski była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Największy polski dystrybutor oprogramowania SAARI, firma Budimex Soft (Warszawa, tel. 623 65 21), twierdzi, że pakietem SAARI Negoce zainteresowało się kilka średnich i dużych hurtowni. Jego zaletą jest możliwość dołączenia w przyszłości systemu kas rozproszonych, co pozwala na wykorzystanie go w popularnym dzisiaj na naszym rynku schemacie organizacyjnym - centralna hurtownia połączona z siecią sklepów.

Tak się składa, że największe przedsiębiorstwa stosujące SAARI Negoce, zarówno w Polsce jak i we Francji, to duże hurtownie mebli. Paryska centrala SAARI (zajmująca się w dużej części obrotem software'u) jest również zarządzana przy użyciu SAARI Negoce. Niestety, nie ma róży bez kolców - towary, które można ewidencjonować w systemie Negoce nie mają rekordu, dotyczącego terminu ważności. Mimo, że pakietem Negoce zainteresowała się poważnie duża polska hurtownia leków - na realizację zamówienia przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Być może SAARI w Paryżu zdecyduje się na zmianę kodu źródłowego.

W samej centrali paryskiej nie pisze się zasadniczego oprogramowania (chociaż obecnie np. opracowuje się tam sterowniki do kas komputerowych). Cała praca software'owa zlecana jest do firm, luźniej lub mocniej (np. przez wykup akcji) związanych z firmą SAARI. Sprawa zmiany kodu źródłowego nie jest jeszcze najtrudniejsza - ważniejsza rzecz to testowanie uzupełnień. Zaletą wszystkich połączonych wzajemnie między sobą produktów SAARI jest bowiem fakt, że pracują niezawodnie. Jak nie bez dumy oświadczył nam Jean Guetta, szef SAARI (a jednocześnie założyciel i właściciel 15% akcji przedsiębiorstwa, którego obroty przekroczyły w 1992 r. 200 mln FRF) w oprogramowanie SAARI wyposażono ponad 150 tys. przedsiębiorstw, głównie na terenie Europy romańskiej. Dołączona do materiałów reklamowych SAARI lista referencyjna robi wrażenie. Są na niej banki (na marginesie - duży bank francuski BNP jest właścicielem 35% akcji holdingu Financiele SAARI, zarządzającego pracą firmy), hotele, wiele zakładów przemysłu lekkiego i ciężkiego.

Działalność SAARI Polska (Warszawa, tel. 642 81 37) opisuja przytoczone niżej fakty. Obok prac związanych z polonizacją pakietów i utworzeniem sieci dystrybutorów zajęła się ona również szkoleniem użytkowników poprzez rozwijanie współpracy z firmami Multitrade i Peryt oraz usługami serwisowymi. Na pierwszy ogień w walce o polski rynek wybrano uczelnie. Pakiet SAARI Major zainstalowano w SGPiS, na Uniwersytecie Warszawskim (Wydz. Zarządzania) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Może już wkrótce, naśladując szkolnictwo francuskie, gdzie młodzież w szkołach uczy się obsługi systemów SAARI, podobna sytuacja będzie miała miejsce i u nas. Sprzedano już ponad 50 pakietów SAARI Major i ok. 15 SAARI Negoce.

Kolejny pakiet SAARI, który już wkrótce ukaże się na rynku polskim w wersji spolonizowanej to Kadry-Płace. Niestety, istnieją pewne różnice między zachodnim a polskim stylem pracy w tej dziedzinie. Używana w naszych przedsiębiorstwach zbiorcza lista płac nie jest stosowana na Zachodzie. Tam każdy z pracowników dostaje razem z poborami oddzielny wydruk, zawierający wszystkie składniki poborów i ew. potrącenia. Nikt nie może przy tym zajrzeć, ile zarabia sąsiad na liście. Jest to praktyka o wiele lepsza niż stosowane u nas listy płac, lecz jej bezpośrednie stosowanie blokuje mały drobiazg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwoty wypłaty musi podpisać osobiście kierownik przedsiębiorstwa. Na wspólnej liście płac wystarczy złożyć jeden podpis - na oddzielnych arkuszach tyle podpisów, ilu jest pracowników. Chyba już czas najwyższy, żeby podobny anachronizm, pochodzący z czasów, kiedy mało kto słyszał o komputeryzacji, po prostu zlikwidować.

Dla twórców ustaw i przepisów, które mają określać zasady funkcjonowania naszej gospodarki, podpisów nigdy nie za mało. Za przykład można tu uznać opracowany wzór faktury VAT, który w porównaniu ze swoimi wzorcami na Zachodzie jest o wiele bardziej rozbudowany (pieczątki, podpis sprzedającego i nabywcy!, dokładne jego dane) i (jak to określił jeden z pracowników firmy odpowiedzialny za polonizację SAARI Negoce, a w szczególności systemu kas rozproszonych) "słabo komputeryzowalny".

A przecież komputeryzacja powinna skutecznie rugować biurokrację, a nie stawać się jeszcze jedną ozdobą w jej rydwanie.

Obserwując sukcesy SAARI na rynku polskim nie można zapomnieć, że dotyczą one głównie możliwości przeniesienia wypróbowanego, przetestowanego oprogramowania z Zachodniej Europy na rynek polski. Oprogramowanie to jest oparte na ustawodawstwie EWG-owskiej gospodarki rynkowej i w trakcie polonizacji przystosowywane mniej lub bardziej skutecznie do naszych realiów.

Na rynek polski pakiety SAARI wprowadzano w następującej kolejności - Finansowo-Księgowy, Handlowy, Kadry i Płace. Do bardziej skomplikowanych, które obsługują pracę banków jeszcze daleko.

Pojawienie się coraz większej liczby spolonizowanych systemów, takich jak pakiety SAARI, będzie jednoznacznie świadczyło, że przepisy, sterujące pracą polskiej gospodarki, są coraz bardziej zgodne ze swymi odpowiednikami ze świata gospodarki normalnej.

Wypada tego życzyć zarówno nam jak i firmie SAARI. A pieczątki i podpisy należy, tam gdzie są zbędne, zlikwidować. Przydałby się tu Ockham ze swoją brzytwą.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200