Pamięci masowe w Windows 2000

Veritas Software poinformowała o wprowadzeniu kompleksowego, zintegrowanego zestawu rozwiązań do zarządzania pamięcią masową, przeznaczonego dla serwerów Microsoft Windows 2000.

Veritas Software poinformowała o wprowadzeniu kompleksowego, zintegrowanego zestawu rozwiązań do zarządzania pamięcią masową, przeznaczonego dla serwerów Microsoft Windows 2000.

Oprogramowanie zapewnia wirtualizację pamięci masowej, tworzenie kopii zapasowych w tzw. "zerowym oknie backupowym", oraz technologie migracji aplikacji pomiędzy Centrami Przetwarzania Danych, także w przypadku utraty centrum podstawowego.

Ceny najprostszej konfiguracji przedstawiają się następująco:

-Veritas Volume Manager 3.0 (1244 USD)

-Veritas FlashSnap Option 3.0 (2494 USD)

-Veritas Global Cluster Manager 2.0 (7500 USD)

-Veritas Cluster Server 2.0 (6244 USD)

-Veritas Volume Replicator 3.0 (4000 USD)

-Veritas Edition for Microsoft Exchange 2000 (4994 USD)

Więcej informacji:

Veritas Software Poland

Tel. (22) 528 92 77

fax. 528 92 67

http://www.veritas.com/pl