Pamięci masowe - test serwerów SAN/iSCSI

3. Zarządzanie

Zarządzanie nie jest najsilniejszą stroną wszystkich testowanych rozwiązań, co widać po liczbie zdobytych punktów. Wszystkie serwery obsługują interfejs graficzny (oparty na oprogramowaniu WWW lub Java), a niektóre (Dell PS5000XV, FalconStor NSS-S12, HP StorageWorks 2012i i NetApp FAS2050) również interfejs CLI. W przypadku serwera NetApp FAS2050 interfejs CLI jest ważniejszy - za pomocą interfejsu graficznego można wykonywać tylko niektóre zadania.

Testując opcje zarządzania, zwracano uwagę na cztery podstawowe funkcjonalności: konfigurowanie, monitorowanie, alarmy i raportowanie.

Wszystkie serwery dają się w miarę łatwo konfigurować. Nieco gorzej spisuje się tylko serwer FalconStor NSS-S12 - towarzyszącym temu serwerowi kontrolerem iSCSI można zarządzać wyłącznie za pomocą interfejsu CLI, bo interfejs graficzny nie "widzi" go.

Przy monitorowaniu pracy poszczególnych elementów serwera (CPU, pamięć, kanały I/O, dyski) najlepiej spisuje się produkt firmy NetApp (FAS2050). Serwer PS5000XV (Dell) monitoruje np. tylko fizyczne dyski, nie podając żadnych danych statystycznych dotyczących dysków wirtualnych.

HP StorageWorks 2012i najlepiej generuje alarmy i raportuje. Sprawdzano tu też, czy narzędzia generujące alarmy można integrować z szerszymi platformami zarządzania opartymi na protokole SNMP. Funkcjonalność taką oferują serwery firm Dell (PS5000XV), NetApp (FAS2050), Nexsan (SATABeast) i HP (StorageWorks 2012i).

4. Współfunkcjonalność

Pamięci masowe - test serwerów SAN/iSCSI

Wydajność serwerów SAN/iSCSI wyposażonych w dyski SAS

W tej części testu sprawdzano przede wszystkim, z jakimi systemami operacyjnymi (zarządzającymi klientami, nazywanymi w tym środowisku stanowiskami pracy "initiator") współpracują serwery SAN/iSCSI. Sprawdzano, czy i jak serwery współpracują z klientami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2008 i Centos 5 Linux. Ponadto testowano zgodność urządzeń z warstwą sprzętową klientów. Test polegał na sprawdzeniu, czy serwer współpracuje z klientami z interfejsem sieciowym firmy QLogic. Wszystkie urządzenia przeszły ten test z wynikiem pozytywnym.

Kolejna próba polegała na sprawdzeniu, czy serwery obsługują technologię agregowania portów (czyli łączenia wielu portów 1 Gb/s w celu stworzenia jednej szybkiej ścieżki do transmisji danych). Trzy serwery nie obsługują tej funkcjonalności (Dell PS5000XV, HP StorageWorks 2012i MSA i Nexsan SATABeast).

Kolejny test dotyczył zgodności z technologią znaną pod nazwą "multipath" (serwer obsługujący tę funkcjonalność może w tym samym czasie wymieniać dane z klientem przez wiele połączeń TCP/IP). Opcja ta jest szczególnie przydatna wtedy, gdy serwer zawiera więcej niż jeden kontroler iSCSI. Funkcjonalność tę obsługują cztery serwery: Dell PS5000XV, HP StorageWorks 2012i, Nexsan SATABeast i NetApp FAS2050.

5. Energooszczędność

Serwery SAN/iSCSI są z natury rzeczy energooszczędnymi rozwiązaniami, ponieważ udostępniają jedną pamięć masową wielu serwerom aplikacji. Energooszczędność serwerów można mierzyć, porównując ogólny pobór mocy. Ponieważ poszczególne serwery zawierały różną liczbę dysków, lepiej jest posłużyć się takimi parametrami, jak GB na jeden amper pobieranego prądu (GB/A) lub liczba dysków twardych na jeden amper pobieranego prądu (Dyski/A).

Najwięcej punktów w tej kategorii uzyskał produkt firmy Nexsan. Model SATABeast oferuje trzy opcje (poziomy) oszczędzania energii. I tak, poziom najwyższy wyłącza całkowicie dyski, a niższe poziomy zmniejszają obroty dysku lub parkują głowice. Oszczędności są znaczące: po włączeniu najwyższego poziomu serwer po 15 minutach zmniejszył pobór prądu z 7,1 A na 3,2 A.

Biorąc pod uwagę parametry GB/A i Dyski/A, najlepszymi wynikami może się pochwalić Dell DSN-3200-10. Parametr GB/A wynosił w przypadku tego serwera 5545, a parametr Dyski/A - 5,5.

Przystępując do testowania serwerów uznano, że jedną z opcji pozwalających oszczędzać energię jest również thin provisioning. Funkcjonalność tę obsługują serwery firm Dell, Falconstor i NetApp.

6. Dostępność zaawansowanych opcji

Pamięci masowe - test serwerów SAN/iSCSI

Wydajność serwerów SAN/iSCSI wyposażonych w dyski SATA

W tej kategorii oceniano, jak serwery obsługują zaawansowane funkcjonalności, używane w bardziej wymagających i dużych środowiskach sieciowych. Pierwsze miejsce zajął produkt firmy HP, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

W tej części testu sprawdzano m.in., czy elementy serwera obsługujące dane produkcyjne funkcjonują niezależnie od elementów używanych do zarządzania serwerem. Rozwiązania takie są stosowane w serwerach firm D-Link, HP, NetApp i Nexsan.

Kolejna kwestia - szyfrowanie ruchu przy zarządzaniu serwerem. Większość urządzeń obsługuje tę funkcjonalność, oprócz serwera SATABeast (Nexsan), który w konfiguracji domyślnej nie wymaga nawet podawania nazwy użytkownika i hasła.

Jeden z testów badał, czy serwer może ograniczać dostęp do wolumenów określonym klientom, identyfikując ich przez sprawdzenie nazwy, przypisanego klientowi numeru IP, czy według parametru nazwa użytkownika/hasło. Opcję tę najlepiej obsługiwał serwer Della.

Ważną cechą odróżniającą od siebie serwery SAN/iSCSI jest obsługa systemów RAID. W tradycyjnych środowiskach administrator ma dość łatwe zadanie, mając do dyspozycji np. osiem dysków i wybierając jeden z poziomów RAID. Najczęściej są to takie poziomy, jak: RAID 0 (striping), RAID 1 (mirroring), RAID 1+0, RAID 5, RAID 4 czy RAID 5+0.

Serwery SAN/iSCSI mają wiele dysków - najmniejsze z testowanych urządzeń miało 12. Administrator musi się dobrze zastanowić, jak skonfigurować tak dużą liczbę dysków, aby dane były odpowiednio chronione, a system pamięci masowej pracował wydajnie. Szczególnie duże pole do popisu ma np. w przypadku serwera firmy HP, gdzie w tej samej obudowie mogą się znajdować dyski SAS i SATA.

Większość serwerów obsługuje najczęściej używane poziomy RAID (czyli RAID 1+0, RAID 6 i RAID 5). Systemu RAID 6 nie obsługują urządzenia firm Dell i D-Link.

Redundancja i równoważenie obciążeń - to dwie funkcjonalności, które powinny być obsługiwane przez te serwery SAN/iSCSI, które świadczą swe usługi ważnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa aplikacjom.

Serwery firm Dell, HP, NetApp i Nexsan zawierają w standardowej konfiguracji dwa kontrolery iSCSI i obsługują mechanizm MPIO. Testy wykazały, że w przypadku trzech serwerów mechanizm MPIO (Multipath I/O) pracuje poprawnie, przełączając ruch na drugi, zapasowy kontroler w momencie awarii pierwszego kontrolera. Testu nie przeszedł jedynie serwer firmy Nexsan. Przyczyną była niezgodność między interfejsem firmy QLogic i opcją MPIO wbudowaną w system Windows 2008.

W zakresie równoważenia obciążeń (opcja stosowana w urządzeniach, w których dwa kontrolery iSCSI pracują w trybie aktywny/aktywny), najlepiej spisywał się serwer PS5000XV (Dell). Rozwiązania firm FalconStor (NSS-S12) i D-Link (DSN-3200-10) mogą co prawda zawierać dwa kontrolery, ale jeśli urządzenie ma do dyspozycji dwie macierze dyskowe, to każdy z nich może wymieniać dane tylko z jedną z nich.

Jak testowano

Serwery testowano w specjalnie przygotowanym środowisku sieciowym, które składało się z dwóch dedykowanych, połączonych sieci: właściwej sieci produkcyjnej (opartej na przełączniku Enterasys C2G124-48 Gigabit Ethernet) i sieci kontrolnej (opartej również na przełączniku C2G124-48). Po połączeniu ze sobą sieci, za pośrednictwem zapory podłączono je do sieci pomiarowej znajdującej się w laboratorium. Wiele serwerów iSCSI obsługuje długie ramki Jumbo, dlatego w przełącznikach Enterasys (mogą obsługiwać takie ramki) włączono tę funkcjonalność.

Jedna z technologii zwiększających wydajność systemu polega na agregowaniu połączeń. Wiele portów Ethernet łączy się wtedy ze sobą, tak iż tworzą one jedno wirtualne, bardzo szybkie połączenie. Technologię taką stosowano zawsze tam, gdzie było to tylko możliwe. W niektórych przypadkach porty Ethernet trzeba było agregować ręcznie. Gdy serwer obsługiwał protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol), porty były agregowane automatycznie.

Stanowisko testowania składało się z czterech identycznych serwerów aplikacji, korzystających z usług jednego serwera SAN/iSCSI. Serwery aplikacji były podłączane do sieci produkcyjnej za pomocą jednego dedykowanego połączenia 1 Gb/s. Każdy serwer był też podłączony (za pośrednictwem łącza 100 Mb/s) do sieci kontrolnej. Wszystkie serwery zawierały dwurdzeniowy procesor Xeon 3,0 GHz i co najmniej 2 GB pamięci RAM.

Dwa serwery miały adaptery QLA4050C iSCSI firmy QLogic, a pozostałe dwa komunikowały się z siecią produkcyjną za pośrednictwem adapterów Intel Pro/1000 MT. QLA4050C i Pro/1000 MT to 64-bitowe gigabitowe interfejsy PCI-X 133 MHz.

Dwa serwery aplikacji (jeden zawierający adapter QLogic, a drugi Intela) pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2008, a pozostałe dwa pod kontrolą systemu Centos 5 Linux. W serwerach SAN/iSCSI dyski konfigurowano na dwa sposoby: do pracy w systemie RAID 6 albo RAID 5 (zależnie od tego, jaką opcję dany serwer SAN/iSCSI obsługiwał).

Testy wydajności symulowały pracę czterech różnych aplikacji: Exchange 2003, Exchange 2007, serwer plików Windows i linuksowy serwer WWW.


TOP 200