Pamięci masowe - na światowym poziomie

Trendy obecne na polskim rynku pamięci masowych nie odbiegają znacznie od europejskich. Skala niektórych zjawisk jest nieco mniejsza, ale dostępne są u nas wszystkie liczące się na świecie technologie i rozwiązania.

Trendy obecne na polskim rynku pamięci masowych nie odbiegają znacznie od europejskich. Skala niektórych zjawisk jest nieco mniejsza, ale dostępne są u nas wszystkie liczące się na świecie technologie i rozwiązania.

Pamięci masowe - na światowym poziomie

Przełącznik Brocade współpracuje z McData Brocade, który w ubiegłym roku kupił jednego ze swoich największych rywali, zaprezentował przełącznik Brocade 5000, który zapewnia transmisję danych przez złącza Fibre Channel 4 Gb/s w sieciach SAN opartych na rozwiązaniach własnych, jak też firmy McData.

Rynek rozwiązań taśmowych w pełni naśladuje światowy trend - całkowitą dominację taśm w standardzie Ultrium LTO. Dariusz Dobkowski, szef działu pamięci masowych w HP wskazuje, że "dotychczas Ultrium dominowało tylko pod względem uzyskiwanych przychodów, natomiast w ciągu kilku ostatnich miesięcy znacznie wzrosła ilość sprzedawanych sztuk, co pozwoliło na zbliżenie się do dotychczasowego lidera tej kategorii - technologii DAT. Pomocne w tym jest z pewnością wprowadzenie czwartej generacji napędu LTO (Ultrium 1840). Umożliwia ona 50-proc. wzrost wydajności w stosunku do generacji 3. oraz dwukrotny wzrost pojemności taśmy - do 800 GB bez kompresji. Nowością zaimplementowaną w tym rozwiązaniu jest sprzętowe (na poziomie napędu) szyfrowanie danych pozwalające na dodatkowe zabezpieczanie ich poufności".

Informacje te potwierdza badanie Freeman Reports, według którego już teraz światowy udział bibliotek taśmowych LTO wynosi 88,4% (DLT - 6,1%), a w roku 2012 wyniesie 96,3%. W tym czasie już nie będą oferowane rozwiązania w technologii DLT.

Mirosław Chełmecki, szef działu pamięci masowych w Veracompie, wskazuje kolejną interesującą technologię, która coraz częściej jest wykorzystywana w Polsce: "deduplikacja danych pozwala w taki inteligentny sposób zapisywać dane w procesie backupu, że ciągi bitów zapisywane są tylko raz. Obrazowo mówiąc, jeżeli backupujemy kilka serwerów Windows, a niektóre pliki .DLL są takie same, to na każdym z nich wystarczy zapisać jeden z nich, a za resztę wstawić odpowiedni znacznik. Redukuje to znacznie ilość potrzebnego miejsca do przechowywania danych".

Storage oczami dyrektorów

Pamięci masowe - na światowym poziomie

Do 16 dysków Fibre Channel W nowych modelach macierzy dyskowych Infotrend za pracę odpowiada procesor z obsługą XOR i dedykowanym chipsetem ASIC400. W zależności od modelu 16 dysków macierzy z interfejsem Fibre Chanel 2Gb/4Gb jest dołączonych do jednego bądź dwóch kontrolerów RAID (wersja z dwoma kontrolerami zapewnia pełną redundancję).

W Polsce jak do tej pory brak jest szczegółowych badań dotyczących rynku pamięci masowych. Ale Polska coraz częściej brana jest pod uwagę przy badaniach paneuropejskich. Jednym z nich było przeprowadzone ostatnio badanie "Storage Index", wykonane na zlecenie firmy Hitachi Data Systems. Wynika z niego, że w firmach coraz bardziej dostrzegane są problemy związane z pamięciami masowymi i rośnie ilość działań mających im przeciwdziałać.

Wśród trzech najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem danymi dyrektorzy IT w Polsce wymieniają: sprostanie regulacjom prawnym (70%), zarządzanie dynamicznym wzrostem danych (50%) oraz zapewnienie ich dostępności (44%).

Za główny czynnik decydujący o nowych inwestycjach w pamięci masowe (ocenionym jako ważny i bardzo ważny), 64% badanych w Polsce uznało konsolidację zasobów w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych. Wśród innych znaczących czynników wymieniono konsolidację zasobów w celu uproszczenia procesu zarządzania infrastrukturą pamięci masowych (56%) oraz zagadnienia związane ze spełnieniem regulacji prawnych (54%).

Jednocześnie dyrektorzy IT przyznają, że ich firmy nie myślą z wyprzedzeniem o rozbudowie infrastruktury pamięci masowych. Jedynie 10% badanych analizuje swoją strategię zarządzania pamięcią w sposób długofalowy w perspektywie od jednego do trzech lat, a 18% dokonuje oceny w ciągu roku. W przedsiębiorstwach w Polsce dominuje podejście doraźne - ponad jedna trzecia respondentów deklaruje rozbudowę infrastruktury dopiero, gdy zachodzi taka potrzeba, zaś 38% przyznaje, że kupuje tańszy sprzęt, aby uniknąć zatrudniania dodatkowych pracowników do zarządzania pojemnością.

Najczęściej stosowaną metodą archiwizacji danych w firmach w Polsce jest backup danych na taśmę lub dysk (42%). Prawie jedna trzecia badanych (32%) wykonuje archiwizację na dysk optyczny. Jedna piąta respondentów przyznała, że wykorzystuje oprogramowanie w procesie archiwizacji na dyski lub taśmy. Większość dyrektorów ds. informatyki (56%) podaje, że w ich firmach archiwizowanych jest obecnie jedynie od 11 do 25% wszystkich danych. Proces archiwizacji dla większej ilości danych wykonywany jest jedynie w 24% badanych przedsiębiorstwach.

<hr>

Bartosz Stebnicki dyrektor generalny EMC Polska

Pamięci masowe - na światowym poziomie
Rynek pamięci masowych rozwija się niezwykle dynamicznie. Sprzyja temu lawinowo rosnąca ilość informacji do przetworzenia i przechowania, jak również wymagania formalno-prawne narzucające przedsiębiorstwom obowiązek przechowywania i archiwizacji wybranych typów danych.

W tej chwili jest to widoczne szczególnie na rynku finansowym oraz telekomunikacyjnym. Możemy jednak spodziewać się, że liczba regulacji dotyczących przechowywania danych będzie rosła i będzie obejmowała nowe rynki oraz typy informacji. Konieczność przechowywania informacji powoduje, że coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się technologie archiwizacji danych. Kolejnym trendem, który obserwujemy, jest wzrost zainteresowania rozwiązaniami typu NAS - atrakcyjnymi dla firm dzięki wysokiej elastyczności i możliwości łatwiejszego dostępu do danych.


TOP 200