Pamięci masowe EMC w ocenie IDC

Raport opracowany przez IDC (na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez IDC z klientami EMC) wykazuje, że sieciowe przechowywanie informacji umożliwia oszczędności finansowe.

Analitycy z IDC przeprowadzili badania sieci pamięci masowej używanych przez klientów EMC. Ich wyniki pokazały, że mniejsza liczba serwerów, efektywniejsze zarządzanie, zwiększona dostępność danych, dłuższy czas sprawności oraz optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału pozwalają zredukować koszty ogólne.

Raport opracowany przez IDC (na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez IDC z klientami EMC) wykazuje, że sieciowe przechowywanie informacji umożliwia oszczędności finansowe. Najważniejsze parametry ponoszonych faktycznie kosztów ocenia się na podstawie modelu TCO (total cost of ownership) opracowanego przez Gartner Group. Rozmówcy byli zgodni, że sieci pamięci masowej obniżają koszty ogólne dzięki centralizacji, która podwyższa ogólną dostępność systemu, a także wymaga mniej pracy przy administrowaniu i konserwacji. Bezpośrednia integracja systemów klienckich z systemem pamięci masowej zmniejsza jednocześnie natężenie ruchu w sieci lokalnej (LAN). Jest to widoczne zwłaszcza przy tworzeniu kopii zapasowych, które nie musi już odbywać się w ustalonych odstępach czasowych. Nie odbija się to w żadnym razie na wydajności systemu. W efekcie uzyskuje się większą dostępność aplikacji w sieci przy mniejszych wymaganiach w zakresie wydajności całego systemu.

Zobacz również:

  • Dzięki tej pamięci serwery kolejnej generacji będą pracować dużo wydajniej
  • Czas na pamięci DDR5

Naukowcy obliczyli, że tylko w 2001 r. wytworzono 6 petabajtów (6 mld GB) nowych informacji. Ich zdaniem przyrost danych z każdym rokiem będzie się podwajał. W 2005 r. do przechowywania wszystkich nowo powstałych informacji będzie potrzebna pamięć masowa o pojemności blisko 100 petabajtów. Przydatność danych zależy jednak od tego, czy są one dostępne tam, gdzie są potrzebne.

Analitycy z IDC szacują, że skonsolidowane infrastruktury pamięci masowej umożliwiają wykorzystanie ponad 90% dostępnej pojemności. Dzięki praktycznie nieograniczonej skalowalności sieci pamięci masowej są rozwiązaniem przyszłościowym, którego rozszerzanie jest zawsze opłacalne. Powiększanie pojemności nie wymaga wprowadzania zmian w dotychczasowej infrastrukturze.

Wg szacunków IDC w 1997 r. jeden administrator zarządzał przeciętnie 750 GB danych. Gdy badanie powtarzano w 2001 r., okazało się, że zaawansowana infrastruktura sieci pamięci masowej przynosi znaczne zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Każdy administrator danych odpowiadał bowiem za co najmniej 30 TB danych.

Największe możliwości oszczędzania w przypadku sieci pamięci masowej kryją się w kosztach zatrudnienia. Do czynników o zbliżonym znaczeniu dla redukowania kosztów należą: technologia i doświadczenie producenta, jego koncentracja na kliencie oraz wysoka jakość współpracy. Inteligentne infrastruktury pamięci masowej stwarzają także okazję do zwiększenia konkurencyjności i odnoszenia sukcesów rynkowych. Skraca się czas wprowadzania na rynek nowych aplikacji, produktów lub usług, możliwe staje się rozbudowanie sieci na skalę globalną, a informatykom można przydzielać bardziej istotne zadania. Prawdziwa zaleta sieci pamięci masowej polega na tym, że pozwalają one na obniżenie kosztów nawet przy dwukrotnie szybszym wzroście ilości informacjia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200