Pamięci łączone poprzez sieci IP

Jednym z wielu problemów w przedsiębiorstwach rozmieszczonych na znacznym obszarze jest zapewnienie dostępu do zasobów pamięciowych poprzez sieci WAN.

Jednym z wielu problemów w przedsiębiorstwach rozmieszczonych na znacznym obszarze jest zapewnienie dostępu do zasobów pamięciowych poprzez sieci WAN.

Pamięci łączone poprzez sieci IP

Jak to działa

Do niedawna wykorzystywano do tego celu stosunkowo kosztowne linie dedykowane. Nowym rozwiązaniem w dziedzinie technologii pamięci sieciowych jest umożliwienie transparentnego łączenia pamięci poprzez sieci oparte na standardzie IP.

Pamięci komunikujące się za pośrednictwem protokołu IP powinny wykorzystać istniejącą infrastrukturę komunikacyjną lub planowaną sieć szkieletową IP w celu przenoszenia danych pamięci bez kolizji z ruchem w sieci LAN. Ponadto dane przekazywane poprzez IP powinny zapewnić połączenie i dialog pomiędzy serwerami a urządzeniami pamiętającymi, a także pomiędzy urządzeniami pamiętającymi, które używają protokołów interfejsowych sterowników, takich jak SCSI i Fibre Channel.

Wielogigabitowa platforma przełączająca może rozszerzyć sieciowe pamięci masowe, w tym sieci SAN (storage area network) działające z kanałami Fiber Channel, na sieci WAN. Będzie to możliwe dzięki integracji w jedną platformę technologii kanałowej, superszybkiej technologii sieciowej oraz sprzętu i oprogramowania systemów otwartych. Platforma ta może działać wykorzystując sieci IP: trasowane, wirtualne lub prywatne.

Platforma przełączająca będzie wykonywać funkcje kapsułkowania i dekapsułkowania IP, które zamieniają pakiety danych na pakiety IP, by przygotować je do transportu poprzez sieć IP. W dodatku może ona równoważyć obciążenie i tworzyć alternatywne ścieżki na zwielokrotnionych interfejsach IP lub obwodach transportowych, co zapewni możliwości skutecznego zarządzania siecią na liniach dedykowanych, nie powodując zwiększenia kosztów.

Przenoszenie danych składowanych w pamięciach masowych wymaga utworzenia „wiaduktu“ pomiędzy zasobami pamięci a siecią IP. Wiadukt jest urządzeniem, które zarządza połączeniami dla transferu danych pomiędzy urządzeniami pamięciowymi używającymi do transportu sieci IP. Wiadukt będzie przekształcał ramki danych na pakiety IP.

Ponadto wiadukt będzie przekształcał otrzymane pakiety IP w ramki danych na potrzeby zdalnych pamięci, tworzenia kopii zapasowych lub mirroringu.

Protokół IP działa w warstwie sieciowej, czyli w warstwie 3 modelu protokołów OSI (Open Systems Interconnection). Warstwa IP analizuje adresy umieszczone w nagłówkach pakietów i trasuje pakiety przez podsieć. Warstwa 4 - transportowa - zapewnia niezawodny transport pakietów. Pamiętajmy, że standardu TCP nie zaprojektowano do transportu dużych bloków danych. Dlatego transport danych pamięci masowych poprzez sieć IP musi być wspomagany dodatkowymi opcjami wbudowanymi w warstwie 4.

Aby stworzyć uprzywilejowaną klasę usług, która będzie odpowiednia dla aplikacji wymagających małych opóźnień, na przykład takich jak mirroring danych, koniecznie trzeba polepszyć funkcjonalność warstwy 4. Można to zrobić tworząc nową warstwę transportową podobną do TCP, ale lepiej przystosowaną do obsługi pamięci. Warstwa ta zastąpi lub polepszy warstwę TCP, sprawiając, że transmisja danych stanie się szybsza i bardziej efektywna. Nową warstwą będzie zarządzał wiadukt.

Praca z protokołem IP eliminuje problem braku współdziałania i większych opóźnień. Przed wdrożeniem prezentowanej technologii w prywatnych i publicznych sieciach IP należy rozwiązać następujące problemy techniczne: jakość usług QoS, gubienie pakietów i zarządzanie siecią.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200