Pamięci Shark (IBM) obsłużą EPO

IBM wyposaży EPO (European Patent Office; Europejski Urząd Patentowy) w serwery pamięci masowej Shark. Kontrakt będzie realizowany przez firmę Telematics and Services, która jest biznesowym partnerem IBM.

Umowa podpisana między EPO i T&S (firma mająca belgijskie korzenie, mająca swoje biura w wielu krajach europejskich), opiewa na sumę 50-ciu milionów USD. EPO chce w ciągu najbliższych pięciu lat zainstalować w swoich systemach informatycznych pamięci masowe o ogólnej pojemności 500 TB, z czego IBM dostarczy ok. 250 TB. Rozwiązanie to w sposób radykalny zmodernizuje sposób rejestrowania nowych patentów i tym samym uprości i przyspieszy wdrażanie nowych technologii.

Nowe rozwiązanie pamięci masowej, które zastąpi istniejącą infrastrukturę EMC i Comparex, będzie się składać z wielu serwerów pamięci masowej IBM o nazwie kodowej Shark (technologia ESS). Serwery będą pracować w sieciach SAN (ze wsparciem dla połączeń FICON) razem z wieloma a serwerami IBM zSeries (mainframe) i z serwerami UNIX. Dane przechowywane w infrastrukturze będą miały lustrzane kopie, co zapewni większą dostępność dwóch centrów operacyjnych EPO zlokalizowanych w Monachium i w Hadze.

Zobacz również:

Kontrakt jest dobrą ilustracją zmieniających się wymagań dużych organizacji w zakresie pamięci masowych, ponieważ przewiduje, że usługi będą rozliczane w trybie „pamięć na żądanie”. EPO będzie płacić jedynie za usługi i pojemność faktycznie użytkowaną, co wiąże się z redukcją kosztów.


×