Pamięć masowa dla biznesu

W biznesie na decyzję o zakupie nowej pamięci masowej wpływ ma nie tylko cena, ale również, a może przede wszystkim, przewidywane koszty utrzymania systemu. Ważne są też możliwości ochrony inwestycji oraz wydłużenia standardowego czasu życia pamięci masowej o kolejnych kilka lat bez kompromisów dotyczących jego wydajności i pojemności.

Jak na takie wyzwania odpowiadają nowe macierze HPE Primera, mówi Maciej Kalisiak, Country Innovation Lead w Hewlett Packard Enterprise.

Na jakie biznesowe wyzwania odpowiada Primera?

Przede wszystkim warto zauważyć, że w ostatnich latach bardzo zmienił się rynek pracy. Brakuje specjalistów, którzy są w stanie wdrażać różne elementy systemu IT i dobrze nimi zarządzać. Dotyczy to również pamięci masowych. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego macierze HPE Primera zostały tak zaprojektowane, by między innymi zaadresować problem ograniczonych zasobów ludzkich w firmach.

A jeśli mówimy o macierzach do zastosowań krytycznych, ich podstawową wadą było dotąd to, że procesy instalacji i konfiguracji systemu z reguły zajmowały dużo czasu i wymagały wysokich kwalifikacji od administratorów. A gdy pamięć masowa została już wdrożona, bieżąca obsługa i zarządzanie również były zadaniami pracochłonnymi, a to oznacza wysokie koszty utrzymania.

I właśnie nowe macierze HPE Primera zostały tak zaprojektowane, by odpowiedzieć na te wyzwania.

Co to dokładnie oznacza?

Pamięć masowa dla biznesu

MACIEJ KALISIAK

Country Innovation Lead w Hewlett Packard Enterprise

Instalacja macierzy trwa około 20 minut, może być wykonana bezpośrednio przez klienta i często nie wymaga zatrudnienia dodatkowych wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Druga ważna kwestia, użytkownicy pamięci HPE Primera mogą samodzielnie aktualizować oprogramowanie układowe firmware, a także rozbudowywać lub modernizować system pamięci masowej.

Natomiast jeśli chodzi o codzienną obsługę i rutynowe czynności, na przykład udostępnianie zasobów dyskowych, to również zostały one znacznie uproszczone. Między innymi bez wpływu na praktyczną funkcjonalność zmniejszyliśmy liczbę podstawowych, dostępnych w panelu administracyjnym opcji, co przyspiesza i ułatwia pracę administratorom pamięci masowej.

Sądzę, że macierz powinna być tak prosta w użytkowaniu jak smartfon. Większość użytkowników smartfona nie wie, ile rdzeni ma jego procesor i jaka jest pojemność pamięci RAM, a interesuje ich tylko to, żeby uruchamiane aplikacje działały efektywnie. Podobne założenia były podstawą przy opracowywaniu architektury nowych pamięci HPE Primera.

A jak Primera uwzględnia wymagania dotyczące ochrony inwestycji?

Mamy na przykład program, który pozwala klientom na wymianę kontrolerów na nowe modele po 3 latach użytkowania macierzy. Oznacza to, że modernizację pamięci masowej i zwiększenie jej wydajności można przeprowadzić bez potrzeby kosztownej i kłopotliwej migracji danych do nowej macierzy. A przy tym proces wymiany kontrolerów nie powoduje niedostępności systemu i gwarancja 100-procentowej dostępności danych wciąż pozostaje aktualna. W ramach tego programu dostępna jest także opcja wymiany obecnie używanych dysków na technologie nowszej generacji jedynie za dopłatą różnicy cen.

W praktyce, ochrona inwestycji, którą zapewniają macierze HPE Primera, to przede wszystkim możliwość zwiększenia wydajności i pojemności przez częściową modernizację pamięci masowej zamiast kosztownej i pracochłonnej, kompletnej wymiany sprzętu.

Czy macierze są dostępne w nowym modelu konsumpcyjnym GreenLake wprowadzonym przez HPE?

Tak, HPE Primera jest dostępna, podobnie jak pamięci HPE 3PAR, HPE Nimble Storage oraz serwery ProLiant i inne elementy infrastruktury w tzw. modelu konsumpcyjnym HPE GreenLake. Jest to efektywna metoda dostosowania infrastruktury IT do rozwoju firmy i rosnących potrzeb biznesu bez zamrażania kapitału.

Pamięć masowa jest instalowana w centrum danych klienta jako usługa HPE GreenLake Flex Capacity, która zapewnia skalowalność systemu oferowanego w modelu płatności za użycie zasobów w danej lokalizacji. Model ten w połączeniu z prostotą obsługi macierzy HPE Primera pozwala osiągnąć poziom elastyczności działania jak w chmurze, także w kontekście rozliczania zasobów.