Palm wydzieli nową spółkę

Producent komputerów naręcznych planuje wydzielić ze swojej struktury spółkę zajmującą się rozwojem i licencjonowaniem systemu operacyjnego Palm OS oraz tworzeniem aplikacji dla tej platformy.

Palm podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej. Firma wydzieli dział Platform Solution Group, zajmujący się wyłącznie rozwojem systemu operacyjnego Palm OS oraz wszelkich aplikacji dla tej platformy. Pozostała część firmy, jak dotychczas będzie produkować urządzenia przenośne. Prezes firmy Palm, Carl Yankowski jest zdania, że nowa, usamodzielniona jednostka organizacyjna pozwoli na redukcję kosztów w koncernie. Jednocześnie Yankowski uważa, że ten krok jest jedynie formą reorganizacji koncernu, a nie jego podziału. Zakończenie rozdzielenia koncernu na dwie odrębne firmy planowane jest na koniec tego roku kalendarzowego. Nowo powstała spółka rozpocznie swoją działalność z początkiem 2002 roku.

Analitycy są zdania, że podział spółki jest krokiem podjętym zbyt wcześnie. Dział przedsiębiorstwa produkujący sprzęt generuje około 95% przychodów firmy, natomiast produkcja oprogramowania jak na razie nie przynosi firmie znaczących przychodów. Przedstawiciele Palm twierdzą jednak, że zyski z licencjonowania systemu Palm OS sukcesywnie wzrastają. Część analityków uważa, że już za kilka lat aplikacje tworzone na potrzeby urządzeń PDA produkowane prawie wyłącznie przez niezależnych dostawców.

Zobacz również:

Palm udziela licencji na firmowy system operacyjny takim producentom jak: Sony, Handspring czy HandEra. Koncern sprzedał do tej pory ponad 16 milionów handheldów z Palm OS, i posiada obecnie ok. 76-88% udział w rynku tego typu urządzeń.


TOP 200