Palm straci pozycję lidera?

Z analiz Gartner Group wynika, że firma Palm traci prymat na rynku komputerów naręcznych. W kończącym się kwartale większy przychód ze sprzedaży urządzeń PDA osiągnie Compaq. Palm pozostanie jednak liderem w kategorii ilości dostarczonych na rynek palmtopów.

Analitycy z Gartner Group twierdzą, że firma Palm, pozostająca największym na świecie dostawcą komputerów naręcznych, w II kw. br. straci pozycję lidera na rzecz Compaqa. Palm osiągnie w tym okresie niższe od swojego konkurenta przychody ze sprzedaży urządzeń PDA. Według wstępnych szacunków, od kwietnia do czerwca br. firma sprzeda ok. 700 tys. palmtopów, uzyskując przychód z tego tytułu w wysokości 130-135 mln USD. Producent zanotuje zatem znaczny spadek obrotów w porównaniu z 507 mln USD, które Palm uzyskał dwa kwartały wcześniej.

Dla porównania, Compaq w kończącym się 30 czerwca kwartale spodziewa się sprzedać 500 tys. urządzeń PDA i osiągnąć z tego tytułu 200 mln USD przychodu. Trzecie miejsce - według Gartner Group -utrzyma Handspring, który przewiduje obroty na poziomie 60-65 mln USD, wprowadzając na rynek ok. 330 tys. komputerów naręcznych. Średnia cena konkurencyjnych produktów Compaqa jest jednak wyższa od cen urządzeń marki Palm.

Zobacz również:

  • iPad jako komputer - czy to użyteczne narzędzie dla biznesu?

W kategorii liczby sprzedanych urządzeń Palm utrzyma pozycję lidera. Analitycy twierdzą jednak, że i na tym polu może wkrótce nastąpić zmiana. Zdaniem specjalistów główną przyczyną spadku popytu na urządzenia marki Palm jest obecnie ich mniejsza atrakcyjność w porównaniu z najnowszymi produktami konkurentów, np. urządzeniami serii iPaq oferowanymi przez Compaqa. Niższe przychody Palm nie wynikają więc głównie z osłabienia rynkowej koniunktury. Sytuacja firmy w dużym stopniu zależy od powodzenia najnowszej serii urządzeń wprowadzonych niedawno do sprzedaży.

Wydaje się natomiast, że nic nie zagrozi rynkowej dominacji Palm OS względem innych systemów operacyjnych, stosowanych w komputerach naręcznych. Ponad 70% dostępnych na rynku urządzeń PDA wykorzystuje system opracowany przez Palm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200