Pakt technologiczny IBM - Apple odroczony

Zamiar zawarcia paktu technologicznego między International Business Machines i Apple Computer nigdy nie był oficjalnie ogłoszony. Mówiono jednak o tym tyle i sojusz ten byłby takim wydarzeniem dla rozwoju przemysłu komputerowego, że Financial Times na czołówce opublikował korespondencję z San Francisco o „bezterminowym odroczeniu starannie przygotowanych planów, które miały zbliżyć dwóch największych rywali na rynku komputerów osobistych".

Zamiar zawarcia paktu technologicznego między International Business Machines i Apple Computer nigdy nie był oficjalnie ogłoszony. Mówiono jednak o tym tyle i sojusz ten byłby takim wydarzeniem dla rozwoju przemysłu komputerowego, że Financial Times na czołówce opublikował korespondencję z San Francisco o „bezterminowym odroczeniu starannie przygotowanych planów, które miały zbliżyć dwóch największych rywali na rynku komputerów osobistych".

IBM rozwinęła technologię mikroprocesorów o zredukowanej liście rozkazowej (RISC), stosowanych w wysokiej jakości komputerowych stacjach roboczych. Wielu specjalistów uważa tę technologię za

bezkonkurencyjną. Na podstawie " przygotowywanej umowy IBM miałaby udostępnić swoją licencję Motoroli, która jest podstawowym dostawcą kostek półprzewodnikowych dla Apple. Przyczyna odroczenia zawarcia paktu między Apple i IBM nie jest znana. Wiadomo natomiast, że połączenie ibm-owskiej technologii procesorów i softwareu Apple mogłoby ustanowić nowy standard dla następnej generacji komputerów desktopo-wych. Zapewne stworzyłoby to duże problemy dla takich rywali jak Compaq Computer i Digital Equipment, które ostatnio ogłosiły plany stworzenia kompatybilnych produktów bazujących na -mikroprocesorach Mips Computer.


TOP 200