Pakt przekazany

Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce trafił do rąk adresatów.

Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce trafił do rąk adresatów.

Prof. MICHAŁ KLEIBER, minister nauki i informatyzacji, odbiera Pakt z rąk SŁAWOMIRA KOSIELIŃSKIEGO.

Prof. MICHAŁ KLEIBER, minister nauki i informatyzacji, odbiera Pakt z rąk SŁAWOMIRA KOSIELIŃSKIEGO.

Inicjatorem powstania "Paktu na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce", który 19 października 2004 r. został podpisany przez przedstawicieli największych działających w Polsce operatorów telekomunikacyjnych, była redakcja tygodnika Computerworld.

WITOLD GRABOŚ, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, po przekazaniu Paktu przez redaktorów PRZEMYSŁAWA GAMDZYKA i SŁAWOMIRA KOSIELIŃSKIEGO.

WITOLD GRABOŚ, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, po przekazaniu Paktu przez redaktorów PRZEMYSŁAWA GAMDZYKA i SŁAWOMIRA KOSIELIŃSKIEGO.

Dokument ten może być traktowany jako odpowiedź operatorów telekomunikacyjnych na rządową "Narodową strategię rozwoju dostępu szerokopasmowego do Internetu". W swojej konstrukcji logicznej Pakt dzieli się na dwie części - postulatywną, w której sygnatariusze zwracają się z prośbą o realizację określonych zadań pod adresem władzy ustawodawczej, regulacyjnej i ustawodawczej, oraz deklaratywną, będącą swego rodzaju zobowiązaniem sygnatariuszy wobec reszty rynku i instytucji państwa.

KRZYSZTOF OPAWSKI, minister infrastruktury, odbiera Pakt na rzecz rozwoju usługszerokopasmowych z rąk redaktora PRZEMYSŁAWA GAMDZYKA.

KRZYSZTOF OPAWSKI, minister infrastruktury, odbiera Pakt na rzecz rozwoju usługszerokopasmowych z rąk redaktora PRZEMYSŁAWA GAMDZYKA.

Pakt został przekazany przez przedstawicieli redakcji tygodnika Computerworld, depozytariusza Paktu, bezpośrednio na ręce Witolda Grabosia, prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, prof. Michała Kleibera, ministra nauki i informatyzacji oraz Krzysztofa Opawskiego, ministra infrastruktury. Wszyscy ocenili Pakt jako ważny krok na drodze budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce i wyraz woli dialogu branży telekomunikacyjnej z instytucjami administracji państwowej. W zamierzeniach inicjatorów Paktu ma się on stać istotnym punktem odniesienia do wszelkich dalszych inicjatyw związanych z rozwojem szerokopasmowych usług i budową sieci dostępowych. Czwarty z adresatów Paktu - Józef Oleksy, marszałek Sejmu RP, przez ponad miesiąc nie znalazł niestety czasu na przyjęcie Paktu. Dokument ten został więc złożony w Kancelarii Marszałka Sejmu RP.

<hr size=1 noshade>Sygnatariusze Paktu na rzecz rozwoju usług szerokopasmowych:

Rafał Ciećwierz (wiceprezes zarządu) - w imieniu Energis Polska sp. z o.o.; Waldemar Dubaniowski (wiceprezes zarządu ds. strategii) - w imieniu Exatel SA; Bruno Duthoit (członek zarządu) - w imieniu Telekomunikacji Polskiej SA; Maciej Kocięcki (dyrektor ds. rozwoju produktów) - w imieniu Netia SA; Tadeusz Kostka (prezes zarządu) - w imieniu Telefonii Dialog SA; Maciej Kozłowski (dyrektor)- w imieniu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr.; Andrzej Mrówczyński (prezes zarządu i dyrektor naczelny) - w imieniu Telekomunikacji Kolejowej sp. z o.o.; Joanna Pasynkiewicz (wiceprezes zarządu) - w imieniu Aster City Cable sp. z o.o.; Marek Sowa (wiceprezes zarządu) - w imieniu UPC Polska sp. z o.o.; Maciej Stroiński (dyrektor ds. technicznych) - w imieniu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (oparatora sieci Pionier); Roman Szwed (prezes zarządu) - w imieniu firmy ATM SA; Piotr Wieczorkiewicz (dyrektor zarządzający) - w imieniu Crowley Data Poland sp. z o.o.


TOP 200