Pakiety CAD/CAM dla mechaników

Na tegorocznych międzynarodowych targach oprogramowania Softarg '95, jakie odbyły się pod koniec września w samym centrum polskiego przemysłu - w Katowicach - dominującym elementem rynkowej oferty było oprogramowanie wspomagające pracę przedsiębiorstwa, w tym także oprogramowanie inżynierskie.

Na tegorocznych międzynarodowych targach oprogramowania Softarg '95, jakie odbyły się pod koniec września w samym centrum polskiego przemysłu - w Katowicach - dominującym elementem rynkowej oferty było oprogramowanie wspomagające pracę przedsiębiorstwa, w tym także oprogramowanie inżynierskie.

W porównaniu z poprzednimi latami oprogramowanie inżynierskie stało się jednym z głównych elementów oferty targowej. Warto dodać, że nawet jury targowe, wybierające rokrocznie najciekawsze krajowe produkty w tym roku nagrodę główną przyznało oprogramowaniu ASIX - systemowi, który zarządza i kontroluje produkcją w zakładzie przemysłowym (patrz CW nr 37 z br.).

O rosnącym znaczeniu tematyki związanej z systemami inżynierskimi świadczy również aktualnie realizowana idea powołania nowej organizacji - Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich (SUSI). Po spotkaniu założycielskim jakie odbyło się pod koniec września br., nie czekając na walne zebranie stowarzyszenia Komitet Założycielski SUSI rozpoczął już prace mające na celu inwentaryzację krajowych zasobów i potrzeb związanych z systemami dla inżynierów - w tym celu m.in. rozesłano na cały kraj odpowiednią ankietę.

Przedstawione obok zestawienie kilku programów inżynierskich jest kontynuacją podobnych opracowań drukowanych w rubryce Cennik w CW nr 28 do 31 a następnie 39 i 44. W całości jest to w miarę pełną próbą opisu krajowej oferty oprogramowania inżynierskiego - oczywiście dotyczy ona tylko bardziej znanych produktów na naszym rynku.

Bieżący opis programów CAD\CAM rozpoczynamy od przedstawienia produktu amerykańskiej firmy CNC Software - systemu Mastercam wspomagającego projektowanie i produkcję.

Prezentowana wersja 5 systemu jest dostępna dla platformy Windows i Windows NT. Mastercam pozwala na korzystanie z rozwiązań CAD\CAM dla dwu- do pięcioosiowego frezowania, laserowej, rozwinięcia profili blach, trójwymiarowego projektowania i kreślenia.

Mastercam Mill oferuje trzy poziomy programowe, co pozwala na taki wybór wersji, która pasuje do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa czy wydziału. Przed wysłaniem kodu do obrabiarki dzięki Mastercam Mill można szczegółowo zweryfikować drogę narzędzia. Dla systemu Windows NT Mastercam potrzebuje m.in. 16 MB RAM oraz ponad 20 MB wolnego miejsca na dysku.

Oprogramowanie CAD\CAM dla bardziej złożonych zastosowań oferuje również Intergraph. Niezależnie od bogatej gamy oprogramowania wspomagającego projektowanie (prezentowane w CW 39 z br.) Intergraph oferuje pakiety wspomagające produkcję - a więc umożliwiające projektowanie, opracowanie technologii i tworzenie dokumentacji, wykonanie programów do obsługi obrabiarek numerycznych. Warto dodać, że obrabiarki obsługiwane przez Intergraph mogą stosować 5-osiową obróbkę mechaniczną i (podobnie jak w ofercie Mastercam) kod sterującego nimi programu jest zgodny ze standardem NC.

Na początku bieżącego roku jeden ze światowych liderów oprogramowania CAD/CAM - firma Computervision - zaprezentowała jako pierwsza na świecie obiektową architekturę Pelorus do budowy aplikacji CAD. Wyprzedziła w tym względzie swoich konkurentów - Intergraph dopiero w kwietniu br. przedstawił pierwsze aplikacje wykonane przy wykorzystaniu obiektowego systemu Jupiter. Tymczasem już na tegorocznym Softargu (stoisko Union) można się było przyjrzeć oferowanym aplikacjom Computervision opartych o architekturę Pelorus - są nimi produkty Computervision - pakiety DesignPost Drafting i DesignPost P&ID). Są to aplikacje pracujące pod kontrolą Windows na komputerach wyposażonych m.in. w procesor 486, 16 MB RAM i odpowiednio 250 i 500 MB HDD.

O jakości systemu Genius (spolonizowany przez radomski AutoR produkt niemieckiej firmy Genius Software GmbH, pracuje w środowisku AutoCAD) świadczy ponad 30 tys. instalacji na całym świecie oraz zdobycie wyróżnienia na targach Softarg '94.

Tymczasem na rynek wchodzi najnowsza wersja systemu - Genius 13. Jak dowiedzieliśmy się w firmie Evatronix spolonizowana wersja Genius 13 ukaże się na rynku do końca listopada br., a więc dokładnie prawie w chwili ukazania się tej informacji w druku. W dalszej kolejności przygotowywane będą - Genius Vario (do końca br.) oraz Genius TNT i Genius Mold (w odstępach co półtora miesiąca czasu).


TOP 200