PZU z Prokomem i CSC

PZU podpisał umowę ramową z konsorcjum Prokom Software i CSC Polska dotyczącą ''dostarczenia i wdrożenia w Grupie PZU Zintegrowanego Systemu Informatycznego''. Szacowana wartość związanych z jego budową projektów wynosi ok. 800 mln zł.

PZU podpisał umowę ramową z konsorcjum Prokom Software i CSC Polska dotyczącą ''dostarczenia i wdrożenia w Grupie PZU Zintegrowanego Systemu Informatycznego''. Szacowana wartość związanych z jego budową projektów wynosi ok. 800 mln zł.

Podpisanie umowy ramowej jest początkiem programu modernizacji systemów IT w Grupie PZU. Do tej pory w firmie działało ok. 200 różnych aplikacji do obsługi ubezpieczeń.

"Budowanie spójnej architektury informatycznej pozwoli na elastyczne kształtowanie oferty, poprawi szybkość i jakość obsługi klienta, usprawni procesy sprzedażowe" - tłumaczą przedstawiciele PZU. Dostawcy Zintegrowanego Systemu Informatycznego zostali wybrani w drodze wieloetapowego postępowania przetargowego. Podpisanie umowy ramowej z Prokomem i CSC zakończyło trwające ponad trzy miesiące negocjacje.

Zawarta umowa określa zasady i warunki wykonania przez CSC i Prokom - na podstawie późniejszych umów szczegółowych - usług związanych z budową ZSI, w tym analizy przedwdrożeniowej; opracowania, wdrożenia i zintegrowania komponentów oprogramowania ZSI; szkoleń; serwisu i rozwoju oprogramowania ZSI; dostarczenia, integracji i serwisu infrastruktury ZSI.

Nadal nie wiadomo jak miałby wyglądać Zintegrowany System Informatyczny PZU. Wydaje się, że konsorcjum PZU i CSC będzie po prostu dostarczać kolejne rozwiązania na potrzeby poszczególnych sfer działalności Grupy PZU. Pierwszy etap obejmuje wdrożenie oprogramowania: Exceed, GraphTalk, centralnej bazy danych oraz Oracle Financials i Oracle HR.

Nie wiadomo też ile za swoje usługi otrzyma Prokom i CSC, gdyż "umowa określa warunki i zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Grupy PZU, nie precyzując szczegółowej wartości zamówienia".


TOP 200