PZU ma nowy system do zarządzania aktywami

Powszechny Zakład Ubezpieczeń poinformował o wdrożeniu w Grupie PZU rozwiązania, które obsługuje wszystkie procesy wspierające zadanie zarządzania aktywami klientów. System usprawnia też proces przepływu informacji między departamentami biorącymi udział w obsłudze zawieranych transakcji.

PZU

W opublikowanym z tej okazji komunikacie czytamy iż nowo wdrożone rozwiązanie zostało wdrożone w ramach kompleksowego projektu o nazwie „Wall Street”, który bazuje na systemie MX3. Pozwala ono śledzić w czasie rzeczywistym wyniki funduszy oraz umożliwia kontrolę limitów ryzyka czy reguł zgodności i bezpieczeństwa.

Prace zostały zrealizowane wspólnie przez zespoły biznesowe i IT z trzech spółek Grupy PZU: PZU SA, PZU Życie SA oraz TFI PZU SA we współpracy z partnerami biznesowo-technologicznymi: Murex, Luxoft Poland, SWIFT, COMARCH, EY, Bloomberg, Refinitiv, An LSEG Business i kancelarią prawną Bird and Bird.

Zobacz również:

  • Google przedstawia Gemini – nowy model AI
  • Teams nie będzie integralną częścią Windowsa 11

Ocenia się, że nowy system wpłynie pozytywnie na konkurencyjność TFI PZU na rodzimym rynku, gdzie jakość i szybkość przekazywanych informacji jest ważnym kryterium współpracy z klientami. Jednak korzystanie z nowoczesnej infrastruktury podnosi także wiarygodność Grupy PZU na zagranicznych rynkach i pozwala na efektywną obsługę portfela klientów spoza Polski.

Jak podkreśla Tomasz Kulik (członek zarządu PZU odpowiedzialny za finanse), realizacja projektu „Wall Street” wpisuje się w założenia strategii w obszarze inwestycji. „Stawiamy sobie jasne i ambitne cele. Jednym z nich jest budowanie i umacnianie pozycji lidera w obszarze inwestycji. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na zwiększeniu udziału aktywów klientów zewnętrznych i zbudowaniu procesu inwestycyjnego, który ułatwi generowanie ponadprzeciętnych i powtarzalnych stóp zwrotu z inwestycji. Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego jest ściśle związane z realizacją naszych celów”.

Natomiast w ocenie Piotra Frankiewicza, dyrektora odpowiedzialnego za projekt Wall Street, „Wdrożenie rozwiązania to także sukces pod kątem realizacji tak kompleksowego projektu w czasie pandemii. Mimo trudnych warunków związanych ze zmianą organizacji całego projektu, wymuszoną przez Covid-19), prace nad projektem (w których brało udział blisko 200 osób zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii oraz Franci)j przebiegały zgodnie z harmonogramem”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200