PZU kupiło akcje Prokomu

Powszechny Zakład Ubezpieczeń nabył pakiet akcji Prokom Software, stanowiących 5,45% kapitału zakładowego spółki.

PZU wraz z PZU Życie posiadają 752 tys. akcji Prokomu, uprawniających do 5,17% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Grupa PZU to obok ZUS jeden z największych klientów Prokomu. W ramach konsorcjum z amerykańskim CSC integrator będzie realizował projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego PZU.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200