PZU Życie nadal bez systemu za 400 mln zł

GraphTalk w PZU Życie nadal nie ruszył. System, którego wdrożenie szacowane jest na 400 mln zł, miał rozpocząć pracę w drugiej połowie 2006 r. Ubezpieczyciel utworzył rezerwę w wysokości 70 mln zł w związku z opóźnieniami. Informację o tym podał Puls Biznesu. Wdrożeniem GraphTalka zajmuje się konsorcjum amerykańskiej spółki CSC (producenta systemu) i Prokomu. Spółki podpisały umowę na wdrożenie systemu 30 grudnia 2004 r.

GraphTalk w PZU Życie nadal nie ruszył. System, którego wdrożenie szacowane jest na 400 mln zł, miał rozpocząć pracę w drugiej połowie 2006 r. Ubezpieczyciel utworzył rezerwę w wysokości 70 mln zł w związku z opóźnieniami. Informację o tym podał Puls Biznesu. Wdrożeniem GraphTalka zajmuje się konsorcjum amerykańskiej spółki CSC (producenta systemu) i Prokomu. Spółki podpisały umowę na wdrożenie systemu 30 grudnia 2004 r.

Grzegorz Fitta, od niedawna dyrektor zarządzający ds. IT w PZU Życie

Grzegorz Fitta, od niedawna dyrektor zarządzający ds. IT w PZU Życie

Od niedawna sprawy IT w PZU Życie nadzoruje Grzegorz Fitta, który objął funkcję dyrektora zarządzającego ds. IT w PZU Życie. Wcześniej był m.in. dyrektorem zarządzającym EDB Ster Polska, konsultantem w Compaq Computer Polska i wiceprezesem zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego odpowiadającego za pion IT. Cytowany przez PB Grzegorz Fitta, wśród przyczyn opóźnienia wymienia rozpoczęcie prac nad projektem przed opracowaniem modelu biznesowego i dokładnego określenia potrzeb spółki oraz wstrzymania na kilka miesięcy prac w celu wdrożenia aplikacji do obsługi polis z funduszem inwestycyjnym.

Grzegorz Fitta poinformował, że trwają prace nad modyfikacją podejścia do realizacji projektu i modelu wdrożenia, co wiąże się m.in. z nową umową z wykonawcą. Jako mało prawdopodobną określił możliwość rezygnacji z systemu GraphTalk.


TOP 200