PTK Centertel zmniejsza stratę i inwestuje

Wzrost przychodów o 52,4%, strata netto niższa o 9% - takie wyniki w 2001 r. zanotowała spółka zależna TP SA. W tym roku Centeretel zapowiada zwiększenie nakładów inwestycyjnych - mają one wynieść 1,4 mld zł.

Wzrost przychodów o 52,4%, strata netto niższa o 9% - takie wyniki w roku 2001 zanotowała spółka zależna TP S.A. Jednocześnie spadają przychody operatora w przeliczeniu na abonenta. W tym roku Centeretel zapowiada zwiększenie nakładów inwestycyjnych - mają one wynieść 1,4 mld zł.

Przychody PTK Centertel wzrosły w ub. roku do 2,36 mld zł (1,55 mld zł w 2000 r.). Strata netto zmniejszyła się w 2001 do 603 mln zł z 665 mln zł. Udział firmy w przyroście liczby nowych abonentów telefonii komórkowej brutto w ub. roku wyniósł 36%. Nakłady inwestycyjne Centertel w 2001 roku pochłonęły 1,3 mld PLN. Firma zapowiada wzrost nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych trzech lat. PTK Centertel przewiduje wydatkować na rozwój sieci i usług w br. 1,4 mld zł. Operator zakłada zwiększenie inwestycji w 2003 roku do 2 mld zł i w 2004 - do 2,3 mld zł. Plany te będą zapewne podlegać korekcie w przypadku przesunięcia terminu wdrożenia usług UMTS.

Zobacz również:

Spadają miesięczne przychody w przeliczeniu na użytkownika (ARPU). W porównaniu z rokiem 2000 ARPU dla wszystkich użytkowników PTK Centertel spadł o jedną czwartą i wyniósł 85 zł (rok wcześniej 112 zł). W przypadku klientów kart pre-paid POP ARPU wyniósł 31 zł (rok wcześniej - 34 zł). Wskaźnik ARPU dla klientów abonamentowych sieci Idea, który wyniósł w 2001 roku 140 zł (rok wcześniej 154 zł).

O 30% skrócił się czas rozmów prowadzonych przez użytkownika w miesiącu. Miesięczne połączenia liczone w minutach w przypadku systemu POP skróciły się do 36 min w 2001 z 57 minut w 2000. W przypadku klientów abonamentowych spadek był mniejszy: ze 141 min w 2000 do 121 min w 2001. Średnia długość połączeń w min dla wszystkich klientów obniżyła się ze 113 min do 78 minut.

Obniżył się jednocześnie koszt pozyskania klienta - w systemie usług prepaid - 232 zł (w 2000 r.) do 178 zł, w systemie abonamentowym z 780 zł do 678 zł i średni - z 586 zł w 2000 do 428 zł w 2001.


×