PTC: 1 mld zysku

Miniony rok operator zamyka bardzo dobrymi wynikami. Nowy natomiast rozpoczął się w PTC od walki udziałowców o władzę w spółce. W 2004 rok Polska Telefonia Cyfrowa zanotowała zysk netto w wysokości 1 mld zł. Łączna liczba abonentów sięgnęła 8,6 mln.

Przychody PTC zwiększyły się o blisko 15 proc. - do 6,4 mld zł. Wzrost liczby klientów o 38,9 proc., głównie w segmencie pre-paid oraz spadek średniego wskaźnika ARPU do 66,9 zł wiązały się ze znaczną obniżką cen usług oferowanych pod marką Era i Heyah - podaje operator. EBITDA wyniosła blisko 2,8 mld zł, w porównaniu do 2,1 mld zł w 2003.

Operator podaje, że w IV kw. 2004 r. wskaźnik penetracji telefonii mobilnej sięgnął 60,5 proc., co oznacza wzrost o 5 proc. wzrost w IV kw.i o 15,5 proc. wzrost w skali całego roku. PTC szacuje swój udział w rynku na 37,4 proc.

Od końca lutego w spółce działają dwa zarządy, gdyż warszawski sąd rejonowy dokonał zmian w rejestrze przedsiębiorców PTC, polegających m.in. na wykreśleniu Elektrimu Telekomunikacja i wpisaniu na jego miejsce Elektrimu jako posiadacza 48 proc. udziałów w operatorze sieci Era i Heyah. Zarząd PTC, kierowany przez Bogusława Kułakowskiego, nie zaakceptował tych zmian, podobnie jak popierający go zarząd Elektrimu Telekomunikacja.

We wtorek okazało się, że Vivendi wniesie skargę do polskiego rządu, zaś kontrolowana przez nią spółka Elektrim Telekomunikacja złożyła także zawiadomienie w prokuraturze, że powyższa zmiana została dokonana z użyciem fałszywych dokumentów. Najnowsze doniesienia z 'frontu' to chęć Zygmunta Solorza-Żaka, prezesa Elektrimu, do podjęcia polubownych rozmów na temat rozwiązania konfliktu dotyczącego kontroli nad Polską Telefonią Cyfrową z udziałem Deutsche Telekom - donosi ISB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200