PRO odświeżone

Walne zebranie stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania (PRO) postanowiło pozostawić Ignacego Miedzińskiego na stanowisku prezesa. Został jednak nieco zmieniony skład zarządu PRO.

Walne zebranie stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania (PRO) postanowiło pozostawić Ignacego Miedzińskiego na stanowisku prezesa. Został jednak nieco zmieniony skład zarządu PRO.

W skład nowego zarządu stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania weszli także: Jerzy Czyndacki (Mikrobit), Krzysztof Jędrasik (Agencja Hetman), Sławomir Kosz (MacroSoft), Bogdan Mulewicz (Lege Artis Service), Wojciech Popowski (Simple) i Mirosław Wiatr (Softtutor).

Stowarzyszenie prowadzi Polski Rejestr Oprogramowania, do którego zgłoszono obecnie 141 produktów. Zarządza też ich prawami autorskimi. PRO ma formułę stowarzyszenia, a nie izby gospodarczej. Oznacza to, że jego członkami są osoby fizyczne, będące de facto reprezentantami firm. Obecnie jego członkami jest 55 osób i 18 firm wspierających, przy czym w 2003 r. zanotowano niewielki wzrost tych liczb. Uwagę zwraca obecność kilku podmiotów będących nie producentami oprogramowania, lecz firmami uczestniczącymi w ściganiu przypadków naruszania praw autorskich.

W roku ubiegłym stowarzyszenie PRO wystosowało do Prokuratury Krajowej i wszystkich Prokurator Rejonowych pismo z propozycją współpracy, mającej na celu usprawnienie dochodzeń i procesów przygotowawczych dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Doprowadzono również do intensywniejszej współpracy z policją.

Jednocześnie stowarzyszenie PRO poinformowało o przyznaniu tytułu Lidera Eksportu Oprogramowania w roku 2003 firmie Young Digital Poland (ponownie po siedmiu latach).


TOP 200