PPABank wprowadza usługi bankowe przez Internet

Jeszcze przed wakacjami klienci Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku otrzymają możliwość zarządzania swoimi rachunkami za pośrednictwem Internetu.

Jeszcze przed wakacjami klienci Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku otrzymają możliwość zarządzania swoimi rachunkami za pośrednictwem Internetu.

Projekt w krakowskim banku nie ograniczał się do otwarcia wirtualnego oddziału instytucji. "Od początku byliśmy zdecydowani, żeby uczynić z Internetu dodatkowy kanał dystrybucji naszych usług" - mówi Bartosz Chytła, kierownik zespołu nowych usług bankowych w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w Krakowie (PPABanku). Dzięki Internetowi wszyscy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni klienci banku, już od czerwca br. do codziennej obsługi konta będą mogli wykorzystać Internet. Właściciele rachunków indywidualnych będą to robić bez dodatkowej opłaty, dla małych i średnich firm skalkulowano ją na poziomie kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

W pierwszym etapie działalności systemu klienci uzyskają dostęp do bieżących wyciągów bankowych. Będą mogli wykonywać przelewy krajowe, również z przyszłą datą realizacji, prowadzić korespondencję z bankiem, złożyć polecenia dotyczące zleceń stałych, zmienić hasło. Uzyskają również wgląd w historię rachunku, w informacje o dotychczasowych kontaktach z systemem, w tym także o próbach nie autoryzowanego dostępu do rachunku. Klienci instytucjonalni będą mogli tworzyć i edytować bazę danych kontrahentów.

Specyficzne wymogi stawiane przed systemem bankowości internetowej zaważyły na tym, że zdecydowano się na stworzenie rozwiązania w pełni autorskiego. "Braliśmy pod uwagę wiele gotowych produktów, polskich i zagranicznych. Szybko okazało się, że przeróbki, których musielibyśmy dokonać, uczyniłyby taką inwestycję nieopłacalną" - mówi Bartosz Chytła. "Chcieliśmy, aby nasz system był na tyle funkcjonalny, żeby zaspokoić potrzeby obydwu grup naszych klientów, tj. małych i średnich firm, oraz indywidualnych, aby był w pełni zintegrowany z pozostałymi usługami" - dodaje.

Projektanci musieli uwzględnić specyfikę działalności banku, którego oferta jest silnie zindywidualizowana i oparta na usługach typu private banking, skierowanych do bogatych klientów. Należało stworzyć system, który dawałby możliwość zindywidualizowanej komunikacji z opiekunem rachunku. "Będzie on pełnił rolę inteligentnego call center, za pośrednictwem którego klient może uzyskać dokładne dane o swoim rachunku i inwestycjach, a także otrzymać informację zwrotną od opiekującego się nim pracownika banku" - mówi Jaromir Pelczarski, dyrektor departamentu informatyki PPABanku. Klient wchodzący na stronę WWW będzie otrzymywał dostęp do wszystkich wiadomości wysłanych przez opiekuna jego rachunku. Prawdopodobnie możliwy będzie także kontakt pocztą elektroniczną.

System stworzono na bazie rozwiązania Microsoftu, co gwarantuje jego integrację z pozostałymi aplikacjami działającymi pod kontrolą Windows NT. Przy opracowywaniu mechanizmów bezpieczeństwa jego twórcy brali pod uwagę wiele rozwiązań, m.in. kalkulator kryptograficzny wykorzystywany w Powszechnym Banku Gospodarczym (obecnie Banku Pekao SA). Ostatecznie zdecydowano się na zabezpieczenie za pośrednictwem podpisu elektronicznego, a także certyfikatów, przydzielanych przez PPABank. W przyszłości, jako mechanizm bezpieczeństwa, będą wykorzystane prawdopodobnie karty inteligentne (mikroprocesorowe). "Przy opracowywaniu mechanizmów bezpieczeństwa potrzebny jest pewien kompromis. Można stworzyć system, który będzie superbezpieczny, ale nikt nie będzie chciał z niego korzystać, bo będzie zbyt wolny" - mówi Jaromir Pelczarski.

Twórcy zakładają, że z usług bankowości internetowej zacznie z czasem korzystać ok. 5 tys. klientów, którzy będą składać do 20 zapytań i 10 dyspozycji dziennie. System został jednak tak przygotowany, aby obsłużyć większą liczbę użytkowników. Wyliczenia przedstawicieli banku wynikają z ocen dotyczących wzrostu liczby klientów PPABanku, a także rezerwy wobec usług tego typu. "Jest to o tyle dziwne, że osoby podchodzące nieufnie do bankowości internetowej korzystają chętnie zarówno z kart kredytowych, jak i bankomatów" - zastanawiają się przedstawiciele krakowskiego banku.

Zapis projektu

Wdrożenie: system bankowości internetowej

Cel: stworzenie systemu, zintegrowanego z pozostałymi usługami, który umożliwiałby komunikację między klientem a bankiem

Technologie: system oparto na rozwiązaniach Microsoftu

Wykonanie: zespół wdrożeniowy PPABanku, specjaliści z ComputerLand SA (dawniej Elby CSB)

Czas trwania: 7 miesięcy

Kierownik: Bartosz Chytła, PPABank