POWERparallel SP2 w Cornell Theory Center

Cornell Theory Center - jeden z czterech ośrodków superkomputerów finansowanych przez Narodową Fundację Nauki - otrzymał od firmy IBM najszybszy i dysponujący największą mocą na świecie komputer do zastosowań ogólnych. POWERparallel Systems SP2 składa się z 512 wysoko wydajnych procesorów. Maszyna może wykonać 136 mld operacji/s.

Cornell Theory Center - jeden z czterech ośrodków superkomputerów finansowanych przez Narodową Fundację Nauki - otrzymał od firmy IBM najszybszy i dysponujący największą mocą na świecie komputer do zastosowań ogólnych. POWERparallel Systems SP2 składa się z 512 wysoko wydajnych procesorów. Maszyna może wykonać 136 mld operacji/s.

"-Ten komputer umacnia pozycję Cornella jako najważniejszego ośrodka superinformatycznego i daje badaczom do ręki jeszcze lepsze narzędzia służące poszerzaniu horyzontów naszej wiedzy i poznania" - ocenił Mario Cuomo, gubernator N.Y. Oparty na systemie Unix POWERparallel SP2 umożliwia intensywne przetwarzanie numeryczne i analizy bardzo dużych baz danych. Idea równoległego przetwarzania w SP2 łączy ze sobą od dwóch do kilkuset procesorów systemu IBM POWER RISC, które pracują jednocześnie nad różnymi elementami zadania. W efekcie pozwala to na przetwarzanie z wręcz błyskawiczną szybkością ogromnych ilości informacji.

Dyrektor Cornell Theory Center, Malvin Kalos stwierdził, że posiadanie takiego komputera sprawi, iż aplikacje, o których myślano od dawna, a które nie były możliwe do zrealizowania z powodu ogromu czasu, jaki byłby potrzebny na ich zastosowanie, teraz są już osiągalne. Chodzi m.in. o stworzenie modeli materiałów o tysiącach atomów, symulację wypływu gazów o niskiej gęstości dla inżynierów zajmujących się aeronautyką. Komputer ten otwiera też nowe i niezwykłe możliwości jeżeli chodzi o tworzenie modeli materiałów biologicznych.

Warto dodać, że główna siedziba jednostki zajmującej się Systemem Równoległym POWER firmy IBM mieści się w Somers (Nowy Jork).


TOP 200