POLPAK i jego nadbudowa

O wszystkich warstwach składających się w całość sieci komputerowych WAN (Wide Area Network) mówili panowie J. Kępkowicz, M. Barrie (USA), R. Ulewski i G. Grzelak podczas spotkania w Hotelu Mariott 29 września br. Seminarium, zorganizowane przez PHZ POLCOM, zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, stanowiąc dla przedstawicieli POLCOM miłą niespodziankę, ale wyraźnie przekraczającą ich oczekiwania.

O wszystkich warstwach składających się w całość sieci komputerowych WAN (Wide Area Network) mówili panowie J. Kępkowicz, M. Barrie (USA), R. Ulewski i G. Grzelak podczas spotkania w Hotelu Mariott 29 września br. Seminarium, zorganizowane przez PHZ POLCOM, zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, stanowiąc dla przedstawicieli POLCOM miłą niespodziankę, ale wyraźnie przekraczającą ich oczekiwania.

Stworzenie samej sieci łączy jest tylko jednym z elementów koniecznych do wzajemnego komunikowania się komputerów. Tę podstawową warstwę tworzy w Polsce POLPAK. Do gniazdka w ścianie trzeba jednak dołączyć urządzenia komunikacyjne (prezentowano ofertę firmy NEWPORT), które pozwolą na przejście do następnej warstwy, sieci (omawiano Novell NetWare). Na najwyższym poziomie tej piramidy znajdują się aplikacje pozwalające użytkownikowi na wysyłanie i odbiór wiadomości, przedstawiciele firmy Lotus mówili o korzyściach z poczty elektronicznej.

Z największym chyba zainteresowaniem spotkały się informacje o jedynej publicznej sieci komputerowej POLPAK. Po dość długim okresie dojrzewania POLPAK okrzepł, zdał egzamin podczas przekazywania informacji o wynikach wyborów i obecnie rozwija się coraz pomyślniej. 18 istniejących węzłów może obsłużyć 1200 portów sieci i wg. przewidywań Telekomunikacji Polskiej SA wszystkie zostaną przydzielone i uruchomione do końca roku. Sieć w tym czasie uzupełniona będzie o nowe węzły w Radomiu, Kielcach i Bydgoszczy. W POLPAKu zaczyna się więc robić ciasno.

Wzrasta szybkość przesyłania pakietów. W połączeniach międzywęzłowych sieć na niektórych odcinkach ma osiągać 2 Mb/s, jeszcze w tym roku powszechnie udostępniane zostaną przyłącza abonenckie, pracujące z szybkością 64 Kb/s. Jak wykazała jednak praktyka, podczas przesyłania danych wyborczych zupełnie wystarczająca okazała się szybkość 2400 b/s.

Dominująca na świecie tendencja do zintegrowania różnych rodzajów przekazu w jednej sieci nie ominęła też POLPAKu. W bliskich planach Telekomunikacji jest stworzenie światłowodowej sieci szkieletowej o dużych szybkościach przesyłania danych (2 Mb/s), być może będzie to sieć typu ATM.

TPSA dostarcza abonentom sprzęt potrzebny do korzystania z POLPAKu, toteż konieczna wymiana konwerterów, związana ze wzrostem szybkości przesyłania danych, odbędzie się na koszt TPSA i powinna być prawie niedostrzegalna dla abonentów. POLPAK trapią jednak i kłopoty. Najsłabszym ogniwem sieci pozostają przyłącza na drodze od węzła do abonenta, a ich uszkodzenia są trudne do naprawy. Bardzo poważnym problemem są nagminne kradzieże kabli.

Wśród nowych usług wymienić trzeba uruchomienie do końca roku poczty elektronicznej wg protokołu X.400. W przyszłości wprowadzone zostanie też EDI. W Krakowie i Wrocławiu trwają prace nad możliwością publicznego udostępnienia usług POLPAK dla chętnych nie będących stałymi użytkownikami sieci. Rozwiązano problemy techniczne współpracy sieci POLPAK z siecią , trwają obecnie uzgodnienia natury formalnej między operatorami obu sieci.

Podstawowa warstwa sieci komputerowej, połączenia fizyczne POLPAK, służą praktycznie bezawaryjnie użytkownikom. Również nadbudowa POLPAKu, jak wykazało seminarium w hotelu Mariott, jest co najmniej zadawalająca.


TOP 200