POL-34 staje się siecią POL-155

Tel-Energo udostępni ośrodkom akademickim ogółem 16 łączy światłowodowych, z których większość to relacje o przepustowości 155 Mb/s i 34 Mb/s.

19 września br. została podpisana kolejna umowa pomiędzy Tel-Energo a operatorami naukowych sieci MAN (Metropolitan Area Network), reprezentującymi kilkadziesiąt uczelni w 14 ośrodkach akademickich (w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Gliwicach, Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Częstochowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie).

Tel-Energo udostępni ośrodkom akademickim ogółem 16 łączy światłowodowych, z których większość to relacje o przepustowości 155 Mb/s i 34 Mb/s. Sieć będzie skalowalna, czyli liczba łączy i ich przepustowości będą zmieniane na bieżąco w zależności od potrzeb odbiorców. Udostępniony zostanie także kanał łączności zagranicznej 45 Mb/s w relacji Poznań – Frankfurt n. Menem.

Zobacz również:

Dzięki światłowodowej sieci telekomunikacyjnej środowiska naukowe i akademickie zyskują dostęp do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej, a co za tym idzie, większe możliwości współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Budowa sieci POL-34 jest integralnie związana ze świadczeniem usług sieciowych dla środowiska naukowego. Dotychczas był to głównie dostęp do Internetu, w ramach którego użytkownicy mieli możliwość również korzystania z serwerów bibliotecznych i wideokonferencji.

Dzięki zwiększeniu przepustowości na łączach międzymiastowych stanie się możliwa realizacja (m.in.) usług szerokopasmowych, takich jak:

 obliczenia dużej mocy na potrzeby projektów naukowych realizowane w 5 ośrodkach, w których pracują „komputery dużej mocy” (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) – w samym ośrodku poznańskim realizowanych jest ponad 100 zadań obliczeniowych;

 zdalna wizualizacja (możliwość śledzenia wyników obliczeń na odległość);

 dostęp do archiwizatorów danych o dużej pojemności w każdym z 5 ośrodków obliczeniowych;

 zdalne nauczanie (organizacja zajęć dydaktycznych na odległość; transmisja konferencji naukowych on-line);

 telediagnostyka medyczna (m.in. możliwość prezentacji i konsultacji badań medycznych na odległość);

 szybki dostęp placówek akademickich do zasobów informacyjnych w kraju i za granicą;

Współpraca między Tel-Energo a operatorami sieci naukowych zapoczątkowana została w trakcie targów Infosystem`97 w Poznaniu. Przeprowadzono wówczas eksperyment polegający na zestawieniu łącza dalekosiężnego o przepustowości 34 Mb/s, co dało początek sieci POL-34.

Inicjatywa POL-34 jest częścią wspieranej przez Komitet Badań Naukowych budowy infrastruktury informatycznej nauki. Od 2001 r. środowisko naukowe podejmuje się realizacji projektu PIONIER (Polski Internet Optyczny).


TOP 200