PLAY zaakceptował ofertę przejęcia 100% akcji Play Communications SA przez grupę iliad

Grupa iliad (francuski dostawca usług telekomunikacyjnych) złożyła kilka godzin temu ofertę przejęcia 100% akcji spółki Play Communications SA („PCSA”, „Spółka”), właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o. („Play”). W ramach powyższej oferty iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego PCSA wynoszącego 40,2% akcji.

Play

Złożona oferta – której wartość szacuje się na ok. 10 mld zł. - zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Bazując na niezależnej opinii J.P. Morgan, Rada Dyrektorów PCSA zaakceptowała cenę zaoferowaną przez iliad oraz jednogłośnie zagłosowała za jej przyjęciem. Złożona oferta będzie wymagała teraz jedynie zgody Komisji Europejskiej.

Grupa iliad, zatrudnia 11 000 pracowników oraz posiada 26 mln klientów we Francji i Włoszech, jest wyróżniającym się operatorem w Europie. Rada Dyrektorów Spółki oraz Zarząd Play uważa, że obie firmy posiadają wiele podobieństw, wyróżniając się nieszablonowym podejściem do rynku telekomunikacyjnego.

Zobacz również:

  • HP na zakupach
  • Play przejął Virgin Mobile Polska
  • Salesforce sfinalizował przejęcie Slack’a

W ich ocenie obie firmy posiadają silne marki i mają tę samą historię, gdyż weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacyjne jako ostatni gracze. Wyznają przy tym podobne wartości i mają wiele doświadczeń, którymi mogą się wzajemnie dzielić.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione podobieństwa i korzyści, Zarząd Play pozytywnie podchodzi do oferty złożonej przez iliad. Widzimy przed nami wiele ekscytujących wyzwań na polskim rynku, takich jak: rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Cieszymy się, że będziemy mogli podjąć te wyzwania z naszym nowym przyszłym udziałowcem” – powiedział Jean-Marc Harion, Prezes Zarządu Play, komentując transakcję.

Z Thomas Reynaud (Prezes Zarządu Grupy iliad) tak komentuje powstałą sytucję, “Play i iliad mają wiele wspólnego. Obie firmy weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacji jako nowe podmioty kwestionując status quo, wprowadzając innowacyjne i proste oferty, które były w najlepszym interesie klientów. Dlatego też połączenie sił obu firm jest logicznym biznesowo ruchem. Po dokonaniu tej transakcji Play wkracza w nowy rozdział. Dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultra-szybkich usług szerokopasmowych, co do których iliad wniesie swoje doświadczenie. Cieszymy się, że iliad wkracza na polski rynek”


TOP 200