PL.ID. - przetarg specjalnej troski

Przetarg na dostarczenie kart chipowych na potrzeby projektu PL.ID ogłoszony pod koniec 2010 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty, a już budzi wiele emocji. Wątpliwości budzą składane oferty i powiązania przedstawicieli oferentów. Minister zwrócił się więc do służb o objęcie tego przetargu tarczą antykorupcyjną.

Przetarg od samego początku był wyjątkowy. Jest jednym z największych przetargów w administracji publicznej w tym roku - ma być wart ok. 400 mln zł i już na etapie przygotowań do niego ustalono, że odbędzie się on w trybie dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że zamówienie jest tak złożone, że Ministerstwo nie jest w stanie opracować specyfikacji zamówienia ponieważ nie wie, jakie rozwiązania są dostępne na rynku oraz które z nich w sposób optymalny zaspokoją jego potrzeby. Cena nie będzie też jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do przetargu stanęło sześć firm i konsorcjów - Sygnity i Wasko, firmy Gildia, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, konsorcjum Consortia, On Track Innovations Ltd., ASEC i Trusted Information Consulting oraz konsorcjum DGT- Allami Nyomda Nyrt - Challange Card Design Plastikkarten, Allami Nyomda Nyrt i Challange Card Design Plastikkarten GmbH.

Przez pierwszy etap przeszły cztery firmy: PWPW SA, Sygnity, Wasko i Consortia. Sprawa już trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ istnieją wątpliwości czy konsorcjum Consortia podała prawdziwe informacje na temat swojego doświadczenia w podobnych projektach. MSWiA czeka na decyzję KIO w tej sprawie.

Wątpliwości budzą też powiązania członków konsorcjum z Ministerstwem. W Consortia bierze też udział polska firma Trusted Information Consulting, której prezesem jest Wiesław Paluszyński. Jak wiadomo zasiada on w Radzie Informatyzacji MSWiA i doradza ministrowi w m.in. w sprawie nowego dowodu osobistego. MSWiA zapewnia, ze nie faworyzuje konsorcjum, w którym pracuje Paluszyński, ale by uniknąć wątpliwości minister zwrócił się do służb o objęcie tego przetargu tarczą antykorupcyjną.

Tymczasem na rynku trwają spekulacje - kiedy zakończy się przetarg i rozpocznie się wydawanie nowych dowodów. Termin już raz był przesuwany i miało się ono rozpocząć 1 lipca 2011 r. Wydaje się jednak że zmieniony termin też nie jest realny. Mówi się, że najbliższy możliwy termin na rozpoczęcie wydawania nowych dowodów to 1 stycznia 2012.

Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 lutego 2011 r., stwierdziła, że zarzuty stawiane konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Consortia Sp. z o.o. przez jednego z wykonawców nie znajdują potwierdzenia. W szczególności:

  1. Nie ma podstaw dla zakładania z góry, iż dostawy związane z programami dotyczącymi dokumentów w określonym rejonie świata, są niewiarygodne.
  2. Jeżeli odwołujący dysponował odpowiednimi dowodami to powinien nimi poprzeć swoje ogólnikowe stwierdzenia o niewiarygodności referencji przedstawionych przez Consortię.
  3. Nie można zakładać, że odbiorca końcowy nie może zamówić większej liczby dokumentów niż ta wynikająca z liczby mieszkańców danego kraju.
  4. Można powoływać się na należyte wykonanie dostaw od podmiotu nie będącego końcowym użytkownikiem.

Ze względu jednak na znaczenie postępowania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się o objęcie postępowania "tarczą antykorupcyjną". Celem "tarczy antykorupcyjnej" jest stworzenie mechanizmów zapobiegawczych, m.in. w obszarze zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 mln zł. "W chwili obecnej nadal trwa dialog z wykonawcami. Będzie on prowadzony do momentu wyboru rozwiązania najbardziej spełniającego potrzeby. Następnie wykonawcy otrzymają zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia" - można przeczytać w przesłanym do nas komunikacie resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Aktualizacja: 30 marca 2011 10:44

W odpowiedzi na nasze pytanie o prace nad wartym 400 mln zł przetargiem na pl.ID otrzymaliśmy lakoniczny komunikat z MSWiA: Nie przekazano jeszcze wybranym czterem firmom zaproszenia do składania ofert i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Aktualnie prowadzony jest dialog konkurencyjny z wykonawcami. Zostanie on zakończony po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, spełniającego wszelkie wymagania.

Aktualizacja: 23 marca 2011 12:00

Opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200