PKP PLK usprawnia zakupy

Operator infrastruktury kolejowej buduje strategię zarządzania zakupami i wdraża nową platformę zakupową firmy Marketplanet.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłasza rocznie około 2 tys. przetargów na dostawy, usługi i zadania inwestycyjne. W bazie PLK zarejestrowanych jest ponad 14 tys. dostawców. Spółka potrzebowała bardziej nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie dostawami.

Właśnie to było powodem wdrożenia narzędzi optymalizujących procesy zakupowe. Od momentu udostępnienia dostawcom nowej platformy zakupowej w jej bazie zarejestrowało się 325 nowych podmiotów, dotychczas niewspółpracujących z PLK. Użytkownikami platformy jest 1471 pracowników spółki.

Wdrożenie pozwoli sprawniej kontraktować dostawy i usługi. Projekt "Nowe zakupy" nie kończy się wraz z wdrożeniem platformy. Firma chce dbać nie tylko o techniczną organizację przetargów, ale strategicznie zarządzać tym obszarem.


TOP 200