PKO Bank Polski wykorzystuje technologie firmy VMware do wirtualizowania zasobów IT

PKO Bank Polski wdrożył ostatnio szereg technologii opracowanych przez firmę VMware, które pozwoliły mu zwirtualizować szereg elementów wchodzących w skład systemu IT (takich jak serwery i rozwiązania sieciowe), poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo pracy.

Są to takie opracowane przez VMware technologie, jak vSAN i NSX. Pierwsza (vSan) wirtualizuje pamięci masowe, a druga (NSX) zapewnia systemowi IT odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki nim klienci banku są obsługiwani dużo szybciej oraz mają pewność, że lokowane w banku oszczędności są bezpieczne.

Według banku opracowane przez VMware mają jeszcze jedną zaletę. Pozwalają skrócić czas nieplanowanych przestojów aplikacji, umożliwiają optymalizację kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną i dają wsparcie dla aplikacji krytycznych.

Zobacz również:

Jak mówi Andrzej Leszczyński (Dyrektor Pionu Eksploatacji i Infrastruktury Informatycznej w PKO Banku Polskim, „VMware NSX umożliwiło nam przede wszystkim monitorowanie wszystkich warstw środowiska wirtualnego w kontekście bezpieczeństwa. Technologia wirtualizacji sieci VMware w połączeniu z oprogramowaniem firm trzecich zapewnia bezpieczeństwo aplikacjom w warstwie ESX. NSX umożliwia mikrosegmentację sieci, co pozwala oprogramowaniu firm trzecich wykrywanie złośliwego oprogramowania oraz realizację funkcji typowych dla systemów Intrusion Detection System”.

Innym rozwiązaniem VMware wdrożonym przez PKO BP jest VMware AirWatch, zapewniający sprawne zarządzanie ponad 4 000 urządzeń mobilnych używanych przez pracowników banku. IKO, mobilna aplikacja bankowa PKO, również opiera się na tej technologii.

Technologie VMware wspierają PKO Bank Polski od blisko dekady, a obecnie pomagają mu realizować zadania związane z cyfrową transformacją. „Wdrożenie wirtualizacji przynosi wymierne oszczędności m.in. w kosztach operacyjnych, które wynikają z efektywniejszego uruchamiania usług i przyspieszenia konfiguracji środowisk aplikacyjnych. To jednak nie wszystko. Zastosowane w PKO Banku Polskim rozwiązania VMware oferują wysoką dostępność, dają opcję natywnej integracji bezpieczeństwa oraz wspierają aplikacje biznesowe, dzięki którym bank może szybciej i w bezpieczny sposób wprowadzać nowe produkty dla klientów” - podsumowuje Piotr Jabłoński, Senior Systems Engineer w VMware.

Źródło: Monday PR

W opracowanym przez Computerworld raporcie Top200 firma VMware zajmuje 93 miejsce na liście wymieniającej przedsiębiorstwa IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży w Polsce swoich produktów i usług (z wynikiem 97 789 tys. zł).


TOP 200