PKO BP wdroży Alnovę

Bank PKO BP zawarł umowę z konsorcjum firm Accenture, Alnova i Softbank na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego. Jej wartość wynosi 443 mln zł. Wymieniona kwota obejmuje koszt zakupu licencji, prac nad dostosowaniem systemu do potrzeb banku oraz wdrożenie i szkolenia użytkowników. Zakończenie prac wdrożeniowych zaplanowano na 2006 rok.

W PKO BP wdrożony zostanie oferowany przez konsorcjum system Alnova (dawna Altamira), którego producentem jest Alnova (spółka zależna Accenture). Z oprogramowania tego korzysta w Polsce mBank i Multibank.

Przez pierwsze 1,5 roku - w czasie prac nad dostosowaniem systemu Altamira do potrzeb PKO BP - projektem ze strony konsorcjum kierować będzie Accenture. Potem, gdy rozpocznie się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w oddziałach banku, większość prac będą wykonywać i nadzorować przedstawiciele Softbanku. Prace te mają potrwać kolejne 1,5 roku.

Zobacz również:

Negocjacje pomiędzy konsorcjum Accenture, Alnova i Softbanku a PKO BP trwały od końca czerwca br. Z wcześniejszych zapowiedzi zarządu banku wynika, że projekt wdrożenia nowego systemu rozpocznie się już we wrześniu br., najpóźniej w październiku.

Przedstawiciele Softbanku szacują, ze umowa z PKO BP przyniesie firmie w ciągu najbliższych lat 80 mln USD, ale suma ta obejmuje także m.in. dwuletnią umowę serwisową (22 mln USD) po zakończeniu wdrożenia.


×