PKB powyżej 6%

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w II kw. br. Produkt Krajowy Brutto wzrósł w Polsce o 6,1% w skali rocznej, wobec wzrostu o 6,9% w I kw.

Nominalnie w II kw. 2004 r. PKB wyniósł 216206,1 mln zł, zaś w I kw. br. wyniósł 203723,2 mln zł.

O 5,6% rok do roku wzrosła w II kw. wartość dodana brutto w gospodarce narodowej, w przemyśle wartość dodana brutto wzrosła o 12,8% rok do roku, w budownictwie obniżyła się o 2,8%, a w sektorze usług wzrosła o 5,1%.

Zobacz również:

W II kw. br. popyt krajowy wzrósł o 5,1% w skali rocznej, a spożycie ogółem o 3,4% (w tym spożycie indywidualne o 3,8%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3%.


TOP 200