PIT-y na bity

50 podkrakowskich przedsiębiorstw i instytucji bierze udział w pilotażu elektronicznej obsługi deklaracji podatkowych.

50 podkrakowskich przedsiębiorstw i instytucji bierze udział w pilotażu elektronicznej obsługi deklaracji podatkowych.

"Na pierwszy ogień pójdą miesięczne deklaracje o podatku od towarów i usług VAT-7 oraz PIT-5, czyli informacja o zaliczce na podatek dochodowy od prowadzącego działalność gospodarczą" - wyjawia Zbigniew Pacek, naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie. Urząd ten został wybrany przez Ministerstwo Finansów na pilotażowe wdrożenie systemu elektronicznego rozliczania się z fiskusem, sponsorowanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW). "Dopóki nie wejdzie w życie odpowiednie rozporządzenie ministra finansów, zrównujące formę elektroniczną deklaracji VAT i PIT z papierową, dopóty tych 50 przedsiębiorstw i instytucji, które zdecydowały się wziąć udział w pilotażu, będzie przedkładać równocześnie wersje papierową i elektroniczną" - objaśnia Zbigniew Pacek. Trwają ostatnie przygotowania do przyjmowania pierwszych deklaracji pod koniec stycznia br.

"Ta grupa podatników otrzymała od nas czytnik, kartę z podpisem elektronicznym i stosowną aplikację" - opowiada Tomasz Domżał, dyrektor Biura Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych PWPW SA, odpowiedzialny za projekt pilotażowy. Aplikacja pozwala na walidację deklaracji płatnika. Po wypełnieniu formularzy przesyła on deklarację VAT oraz PIT pocztą elektroniczną do centralnej bazy danych w Ministerstwie Finansów. Stamtąd poprzez Poltax potwierdzenie trafia do właściwego urzędu skarbowego.

Brak wspomnianego wyżej rozporządzenia wstrzymuje dalsze prace nad tzw. elektronicznymi podatkami. Być może ewentualne przetargi dotyczące elektronicznego rozliczania się z fiskusem zostaną ogłoszone na wiosnę.

Rynek widzę ogromny

Czego PWPW się spodziewa po sfinansowaniu pilotażu? Rozszerzenia rynku na certyfikaty. To pierwszoplanowy interes wytwórni, która przecież ma centrum certyfikacji: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Tomasz Domżał deklaruje, że każdej firmie zainteresowanej rozliczaniem się elektronicznie z fiskusem PWPW udostępni dokument XML pozwalający zintegrować własne systemy finansowo-księgowe z formularzami podatkowymi. "Nas stać na inne pilotaże w administracji publicznej" - podkreśla dobitnie. - "Nastawiamy się na długofalowe działania na tym rynku".

A warto. Załóżmy, że Ministerstwo Finansów ogłosi przetarg na wyposażenie swoich urzędników w podpis elektroniczny. To gigantyczny kontrakt, pytanie, czy możliwy do realizacji przez jedną firmę? Na tym nie koniec. Z wstępnej koncepcji projektu Wrota Polski, opracowanej pod kierownictwem Wojciecha Szewko, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, wynika, że łączny koszt informatyzacji urzędów skarbowych wyniósłby ok. 57 mln zł. Kwota ta obejmowałaby podłączenie 25 tys. stanowisk dla 60% pracowników urzędów skarbowych obsługujących PIT, CIT i VAT, oprogramowanie, zakup serwerów i skanerów, instalację i szkolenie pracowników. Natomiast roczny koszt utrzymywania systemu elektronicznego rozliczania się z fiskusem oszacowano na 9 mln zł.

Niejednokrotnie opinia publiczna (zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne) dawała wyraz w przeróżnych sondażach, że rozliczenia podatku dochodowego, jak również od towarów i usług są kluczowymi usługami publicznymi, nad którymi przede wszystkim państwo - oprócz rejestracji i rozliczania dotyczącego ubezpieczenia społecznego pracowników (ZUS) - powinno skupić się w swojej strategii budowy społeczeństwa informacyjnego. Tyle, że rozwój tego typu usług hamują poczynania konserwatywnych urzędników i nieustające zmiany w interpretacji przepisów podatkowych.

Poltax do raportu!

Dokument Wrota Polski przedstawia ciekawą diagnozę stanu prac nad systemem Poltax. Według tego opracowania urzędy skarbowe używają systemu do rejestracji podmiotów, ewidencji i obsługi deklaracji i innych dokumentów, ewidencji podatków i innych należności na kontach podatników, wspomagania windykacji. "Wdrażane są obecnie podsystemy KONTROLA i MANDATY" - czytamy we Wrotach Polski. - "Ponadto na potrzeby sprawozdawczości istnieją hurtownie danych, agregujące informacje z urzędów skarbowych".

Na pierwszy rzut oka całkiem nieźle, ale rzeczywistość skrzeczy. By zaś zweryfikować informacje prasowe o braku centralizacji systemu i niskiej funkcjonalności, dokument sygnowany przez KBN postuluje przeprowadzić szczegółowy audyt systemów komputerowych będących w gestii Ministerstwa Finansów.

Zapewne dobrym przygotowaniem do tego audytu stanie się odpowiedź wicepremiera Grzegorza Kołodki na grudniową interpelację poselską Tadeusza Jarmuziewicza (PO) w sprawie informatyzacji Ministerstwa Finansów. Poseł pyta m.in. o aktualny stan wdrażania pilotażowego programu elektronicznej obsługi deklaracji podatkowej w krakowskim urzędzie skarbowym.


TOP 200