PIONIER na półmetku

Wdrażany od 2001 roku w Polsce program szybkiej sieci komunikacyjnej Polski Internet Optyczny PIONIER (zaawansowane aplikacje, usługi i technologie dla społeczeństwa informacyjnego) osiągnął półmetek.

Projekt zakłada sukcesywną rozbudowę w latach 2001-2005 infrastruktury informatycznej na potrzeby współczesnej nauki i techniki. Program PIONIER przewiduje ponadto wytworzenie i przetestowanie pilotowych usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego, stanowiących podstawę do wdrożeń w nauce, edukacji, administracji i gospodarce. Spełnienie powyższych wymagań dokonuje się przez budowę sieci optycznej w technice DWDM z wykorzystaniem własnych światłowodów, łączących 21 światłowodowych miejskich sieci środowiska akademickiego.

Budowę infrastruktury kablowej sieci PIONIER rozpoczęto w listopadzie 2001, a docelowo ma ona objąć infrastrukturę światłowodową o długości ponad 5200 km. Na połowę 2003 r. zakontraktowano połączenia światłowodowe o łącznej długości 2600 km. W latach 2003/2004 planuje się zbudować kolejne 2600 km do włączenia pozostałych miast akademickich i zamknięcia pętli światłowodowej. Do czasu wybudowania pełnej sieci transportowej DWDM z lambdami operacyjnymi 40 Gb/s, sieć PIONIER będzie funkcjonować w oparciu o połączenia 10 Gigabit Ethernet.

Zobacz również:

  • Mniej czasu na zbudowanie takiej potęgi potrzebował tylko Facebook

W ośrodkach akademickich (już połączonych infrastrukturą światłowodową) planuje się uruchomić do czerwca 2003 r. instalację zawierającą 16 przełączników 10 Gigabit Ethernet firmy Extreme Networks, współpracujących ze wzmacniaczami optycznymi firmy Adva. W Poznaniu, który jest miejscem styku sieci PIONIER z europejską siecią naukową GÉANT, zostanie zainstalowany jeden ruter szkieletowy Alcatel 7770 OBX (a nie kilka, jak podaliśmy w lutowym numerze "NetWorld"), przeznaczony do obsługi ruchu pomiędzy sieci ą PIONIER a światową siecią Internet.

Sieć PIONIER jest budowana i nadzorowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które otrzymało w tej sprawie upoważnienie 22 środowisk naukowych - reprezentowanych przez 22 jednostki wiodące i odpowiedzialne za sieci miejskie oraz centra komputerów dużej mocy w Polsce. Polskie środowisko naukowe obecnie użytkuje połączenie z europejskimi sieciami naukowymi o przepustowości 2,5 Gb/s (w tym 1,2 Gb/s bezpośrednio do USA). Jednak już w październiku tego roku przewiduje się podniesienie przepustowości tego połączenia do poziomu 10 Gb/s, przy czym koszty te są w 50 proc. pokrywane przez Unię Europejską. Szybkie połączenie z sieciami europejskimi jest warunkiem aktywnego udziału polskiego środowiska naukowego w 6. Programie Ramowym.

W ramach planowanego połączenia będą zrealizowane m.in. specjalizowane kanały przesyłania danych dla fizyków (w ramach projektu ATLAS) o przepływności 3 Gb/s oraz podłączenie radioteleskopu w Toruniu do europejskiej sieci VLBI o łącznej przepustowości 2 Gb/s.

Ponadto w Polsce powstają kolejne aplikacje Internetu nowej generacji, związane z rozproszonymi GRID-ami, telemedycyną, interaktywną telewizją, także innymi. Dzięki temu polskie środowisko naukowe uzyska równoprawny dostęp do wielu dotąd niedostępnych aplikacji i szerokopasmowych kanałów transmisji danych na bardziej korzystnych warunkach. Więcej informacji o programie PIONIER: http://www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/new/index.html.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200