PIN pamiętany pozycyjnie

Brytyjska firma GrIDsure zaprojektowała system uwierzytelniania, który wymaga od użytkownika pamiętania wzorca pozycyjnego na siatce liczb zamiast tradycyjnego PIN.

GrIDsure jest małą firma na bardzo konkurencyjnym rynku oprogramowania i sprzętu uwierzytelniania, gdzie dostawcy starają się zwiększyć bezpieczeństwo e-commerce, bankowości online i transferów pieniężnych.

Produkty GrIDsure pracują na platformie Windows. Po zainstalowaniu oprogramowania GrIDsure, użytkownik wybiera wzorzec (układ pól) z siatki pięć na pięć pól. Taki wzorzec firma nazywa Personal Identification Pattern (PIP). Wzorzec ten stanowi właściwe hasło danej osoby.

Za każdym razem, kiedy użytkownik loguje się do peceta, w wyświetlanej siatce pokazują się losowo rozrzucone w kratkach cyfry (wszytskie dziesięć cyfr lub ich podzbiór wyświetlane są powtarzalnie w 25 polach). Użytkownik wprowadza cyfry figurujące w polach tworzących wybrany wzorzec. Cyfry są więc za każdym razem przypadkowe, stały jest natomiast wzorzec. System ten jest odporny na keyloggery, ponieważ z przechwyconych cyfr, a nawet i ekranu, nie można jednoznacznie odtworzyć wzorca, a za każdym razem wybrane cyfry są różne.

Siatka "pięć na pięć" daje możliwość utworzenia 390 625 różnych wzorców identyfikacyjnych użytkownika (PIP) składających się z czterech pozycji pól. Tradycyjny PIN (cztery cyfry) daje możliwość stworzenia tylko 10 tys. różnych kombinacji.


TOP 200