PIIT przedstawia postulaty cyfrowej (r)ewolucji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała 10 najważniejszych wyzwań i fundamentów dla dalszego cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

PIIT przedstawia postulaty cyfrowej (r)ewolucji

Pexels

Jak czytamy na stronie PIIT, opracowany w Izbie „dokument prezentuje postulaty branży ICT, która pełni w gospodarce krytyczną rolę dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych, i jest spójny z raportem „How to spend it: A digital investment plan for Europe” wypracowanym przez europejską branżę teleinformatyczną skupioną w DIGITALEUROPE.

Bez spełnieniaponiższych postulatów, nie może być mowy o nowoczesnej gospodarce i rozwiniętym społeczeństwie, wynika z argumentacji PIIT:

1. Powszechna i niezawodna infrastruktura cyfrowa

Stworzenie powszechnej, dostępnej i niezawodnej infrastruktury cyfrowej w Polsce jest warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Nikt nie powinien spotykać się z technicznymi, geograficznymi czy ekonomicznymi barierami dostępu do infrastruktury cyfrowej. Rolą Państwa jest stworzenie prawdziwie przyjaznego otoczenia prawnego, a także wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury i sieci tam, gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą.

Zobacz również:

  • Co należy wiedzieć o generatywnej sztucznej inteligencji?
  • Mercedes-Benz przyspiesza dzięki AI

2. Cyfryzacja jako „papier” XXI wieku

Docelowym modelem realizacji wszelkiego rodzaju usług w sferze publicznej i prywatnej, powinna być bezpieczna i zaufana forma cyfrowa, oparta na rozwiązaniach cyfrowej tożsamości (eID).

3. Cyfryzacja jako droga do zielonej transformacji

Technologie cyfrowe powinny być postrzegane jako narzędzie ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko. W celu zmniejszenia emisji, potrzebne będzie wsparcie rządów – zarówno regulacyjne, jak i materialne.Cyfrowa transformacja jest jednym z głównych katalizatorów zielonej transformacji. Na poziomie unijnym uwzględnia to polityka klimatyczna, proponująca ustanowienie nowego Zielonego Ładu.

4. Cyberbezpieczeństwo to kluczowy element zaufania

PIIT postuluje podjęcie działań edukacyjnych, informacyjnych, tworzenie dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmów finansowania kluczowych obszarów, które bez nich nie osiągną wystarczającego poziomu.

5. Świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi

Rolą Państwa jest przede wszystkim budowanie pozytywnych postaw wobec cyfryzacji, w tym reakcja na powstające mity i obawy z nimi związane. Każdy powinien mieć dostęp do edukacji i przystępnych źródeł wiedzy w zakresie technik cyfrowych. Cyfrowa edukacja i podnoszenie kompetencji cyfrowych są niezbędne nie tylko jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych, ale także dla korzystania z usług e-administracji.

6. Promocja cyfrowych innowacji

Powinna zaczynać się w sferze administracji publicznej. Na przykład sferę zamówień publicznych administracja mogłaby wykorzystywać dla jak najgłębszego wdrażania technik cyfrowych i ich obecności w polityce publicznej.Ekspansja zagraniczna polskiego sektora ICT

7. Ekspansja zagraniczna polskiego sektora ICT

W celu zwiększenia obecności polskich firm sektora ICT na zagranicznych rynkach potrzeba dialogu i wymiany doświadczeń oraz wsparcia administracji publicznej w zakresie zwiększenia możliwości oraz promocji dla polskiego ICT na świecie.

8. Dostęp do danych kluczowy do rozwoju innowacyjnych produktów i usług

Wykorzystywanie danych i technologii opartych na danych, np. sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy, stanowi istotne rozwiązanie do zarządzania podstawowymi zasobami. Należy rozwijać sektor otwartych danych.

9. Nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu

Wpływ na cyfryzację oraz analiza potencjalnych realizacji zadań z wykorzystaniem technik cyfrowych powinny stać się koniecznym komponentem Oceny Skutków Regulacji dla wszystkich nowych regulacji.

10. Równe i przejrzyste zasady

Wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze cyfrowym powinny być poddawane tym samym regulacjom w zakresie, w jakim dotyczą one usług identycznych lub o tej samej funkcjonalności. Jednocześnie kierunkiem zmian powinno być uelastycznianie możliwości działania tam, gdzie regulacje są nadmierne, jak w zakresie stworzenie warunków dla rozwoju na rynku telekomunikacyjnym analityki opartej na dużych zbiorach danych (Big Data), która mogłaby być podstawą dla Przemysłu 4.0 oraz Smart Cities.

Źródło: https://www.piit.org.pl/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200