PIIT chce przesunąć start UMTS

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) jest zdania, że termin rozpoczęcia świadczenia komercyjnych usług UMTS powinien zostać przesunięty. Zdaniem jej członków, uruchomienie usług 3G już w 2003 r. będzie nieopłacalne dla działających w Polsce operatorów i spowoduje zmniejszenie wpływów budżetowych.

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) jest przekonana, że termin rozpoczęcia świadczenia komercyjnych usług UMTS powinien zostać przesunięty. Zdaniem jej członków, przemawia za tym kilka czynników. Uruchomienie usług trzeciej generacji wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo dużych inwestycji na rozbudowę infrastruktury. Operatorzy komórkowi nie spłacili jeszcze kredytów zaciągniętych na rozbudowę obecnych sieci GSM, m.in. inwestycji umożliwiających wprowadzenie tzw. usług 2,5 G (GPRS). Według PIIT obecnie stosunkowo słaba jest również dostępność rozwiązań do budowy sieci UMTS o określonym stopniu standaryzacji. Koszty poniesione na zbyt szybkie uruchomienie usług 3G przełożą się - zdaniem rady - na pogorszenie kondycji finansowej działających w Polsce operatorów i spowodują spadek wpływów budżetowych w wysokości nawet 1 mld zł rocznie.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje przesunięcie startu usług UMTS w Polsce o 2 lata. Rada PIIT powołuje się na przykład Unii Europejskiej, w której część operatorów zwróciła się do organów regulujących rynki telekomunikacyjne o przesunięcie terminów uruchomienia usług UMTS ustalonych w koncesjach. Członkowie PIIT utrzymują, że wykorzystując istniejącą infrastrukturę i technologie, takie jak GPRS, operatorzy mogliby do 2005 r. świadczyć usługi o funkcjonalności identycznej lub zbliżonej do tej, jaką zapewnia UMTS.

Zobacz również:

  • T-Mobile: oszukańcze połączenia osiągnęły najwyższy poziom w 2021. To rekord
  • Padła propozycja przyjęcia standardu definiującego format danych obsługiwany przez systemy SI

Ponadto członkowie Rady PIIT zauważają również konieczność nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy O ochronie danych osobowych, tak aby lepiej chronić operatorów przed nieuczciwymi klientami. Projekt nowelizacji zakłada m.in. zagwarantowanie operatorom możliwości odpowiedniej weryfikacji tożsamości potencjalnych klientów oraz prawo do przechowywania danych osób zalegających z opłatami za usługi telekomunikacyjne i wymiany tych danych z innymi podmiotami świadczącymi usługi w formie kredytowanej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200