PIGZT będzie wspierać nowoczesne technologie

Rozpoczęła swoją działalność Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Jej zadaniem jest m.in. wspieranie nowoczesnych technologii, niwelowanie obszarów wykluczenia informacyjnego i rozwój współpracy świata naukowo-akademickiego ze światem biznesu.

Przedstawiciele Izby mają też brać udział w trwających pracach Sejmu nad ustawą o wspieraniu innowacyjności.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii nie ma charakteru branżowego, skupia elitarne pod względem technologicznym przedsiębiorstwa, niezależnie od przedmiotu ich działania. Jej członkami są instytucje naukowe, przedsiębiorstwa oraz banki i fundusze specjalizujące się w finansowaniu przedsięwzięć podwyższonego ryzyka.

Inicjatywa utworzenia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zrodziła się w lipcu 2007 r. w grupie profesorów Wojskowej Akademii Technicznej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


TOP 200