PHP w nowej wersji

PHP doczekało się nowej wersji 5 Beta 1. Udostępniono kod źródłowy oraz edycję dla systemów Windows. Najważniejsze zmiany to nowy silnik Zend Engine 2, stworzona od podstaw obsługa XML (wykorzystano bibliotekę libxml2) oraz dołączenie zintegrowanego silnika baz danych SQLite.

Zmiany w obsłudze XML obejmują m.in.:

-nowe rozszerzenie Simplexml

-nowe rozszerzenie DOM

-nowe rozszerzenie XSL

-przejście ze starego DOM-XML oraz rozszerzeń XSLT do PECL

-Zrezygnowano z dołączania klienta biblioteki MySQL

-Dodano trzy nowe opcje w php.ini

-Rozwinięto rozszerzenia GD

Główne zmiany dotyczą jednak silnika Zend 2. Nowy mechanizm to przede wszystkim lepsza, bardziej rozbudowana obiektowość, zbliżająca ten język do C++ albo Java

(nie należy oczywiście zapominać ze jest to język skryptowy, a C++ i Java nie).

Najważniejsze nowe elementy Zend 2:

- prywatne i chronione składowe klas oraz prywatne i chronione metody (metody = funkcje pisane dla obiektów). Dla przypomnienia dodajmy, że wcześniej był tylko dostęp publiczny, tzn. dostęp do składowych (i metod) był otwarty z każdego miejsca. Teraz prywatne składowe są dostępne tylko dla metod zdefiniowanych dla danego obiektu

Zobacz również:

  • Poza SQL: 8 nowych języków zapytań do danych
  • Microsoft rozszerza program bug bounty
  • Tesla może dalej reklamować Autopilota w Niemczech

- klasy i metody abstrakcyjne oraz interfejsy

- konstruktory i destruktory. Pierwsze w momencie tworzenia obiektu pozwalają np. na nadanie nowym obiektom początkowych wartości. Destruktory pozwalają na tworzenie akcji które wykonują się podczas niszczenia obiektów

- statyczne pola (statyczne pole klasy jest wspólne dla wszystkich obiektów).

Na zakończenie warto dodać, że trwają prace nad platformą skryptową dla języka Java. W projekt zaangażowały się takie firmy jak Sun, Oracle, Macromedia i Zend. Celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy to bardzo łatwo będzie można odwołać się bezpośrednio z obiektów Javy z poziomów skryptów PHP oraz użyć PHP do tworzenia makr łączących komponenty Javy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200