PGNiG SA z korporacyjnym intranetem

Firma AMG.net zakończyła prace nad przedsięwzięciem "Zaprojektowanie i wdrożenie Intranetu Korporacyjnego w PGNiG SA" na platformie Microsoft SharePoint.

Wdrożenie zostało podzielone na dwie fazy, ze względu na rozproszenie oddziałów oraz spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Faza pierwsza objęła wdrożenie intranetu w centrali w Warszawie i w jednym z oddziałów obrotu gazem. Faza druga objęła wszystkie tzw. oddziały wydobywcze i oddziały obrotu gazem, łącznie kilkanaście jednostek organizacyjnych. Projekt wdrożenia intranetu korporacyjnego pokrył swoim zasięgiem wszystkie oddziały i wybrane spółki GK PGNiG SA w Polsce. System działa pod nazwą "PGNiG Info". Całość prac powierzonych specjalistom obejmowała proces analityczno-wytwórczy, poczynając od opracowania koncepcji systemu, poprzez pogłębioną analizę funkcjonalną oraz techniczną, projektowanie graficzne, wdrożenie i integrację z aplikacjami zewnętrznymi.


TOP 200