PESEL i CEPiK zostaną przebudowane

Dzięki zmianom w rejestrach obywateli i pojazdów Skarb Państwa ma oszczędzić w ciągu pięciu lat nawet 120 mln zł.

Powodem podjęcia przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych decyzji o przebudowie rejestru CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) były jednak przede wszystkim awarie, do których doszło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Spowodowały one kilkanaście przerw w funkcjonowaniu obu baz danych. Przebudowa CEPiK i PESEL ma przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności obu systemów. "Dodatkowo szacujemy, że dzięki przekształceniom rejestrów PESEL i CEPiK uda się obniżyć koszty ich utrzymania o 30%. W ciągu pięciu lat przyniesie to oszczędności do budżetu państwa w wysokości ok. 120 mln zł" - deklarują przedstawiciele MSW.

Przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przegląd systemów IT wykazał, że wiele urządzeń, a także część elementów oprogramowania, powinno zostać wycofanych z użycia ze względu na awaryjność i wysoki koszt napraw. Jak tłumaczy MSW, przebudowa rejestrów PESEL i CEPiK nawiązuje też do zaleceń dokumentu "Raport Państwo 2.0 - Nowy start dla e-administracji", który został przygotowany w kwietniu 2012 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kładzie nacisk na to, aby projekty były neutralne technologicznie, czyli aby korzystały z rozwiązań różnych dostawców oraz open source. Zabiegi "dywersyfikacyjne" powinny wpłynąć na obniżenie opłat licencyjnych oraz kosztów administrowania systemami CEPiK i PESEL. Takiego podejścia do realizacji projektów, finansowanych ze środków unijnych, oczekuje również Komisja Europejska.

Prace związane z modernizacją rejestrów PESEL i CEPiK będą polegały m.in. na przeprowadzeniu audytów projektów w warstwie informatycznej, finansowej i prawnej oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów, stworzeniu szczegółowych projektów rozwiązań, budowie nowych systemów, wykonaniu testów oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników. Przebudowa systemów powinna zakończyć się w 2015 r.

Modernizacja rejestru PESEL zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pl.ID. Natomiast modernizacja ewidencji pojazdów i kierowców będzie finansowana z Funduszu Celowego CEPiK. W związku z przebudową systemów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło także decyzję o znowelizowaniu przepisów dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zmiany w częściach związanych z wykorzystaniem systemu Centralnej Ewidencji Kierowców będzie wymagała także ustawa o Kierujących Pojazdami, w obszarze nadzoru nad kierowcami.

Zmodernizowany rejestr PESEL wraz z innymi systemami, zrealizowanymi w ramach projektu pl.ID, umożliwi w 2015 r. wejście w życie nowych przepisów dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zniesienie obowiązku meldunkowego na początku 2016 r.


TOP 200