PESEL i CEPiK przesunięte o 2 lata

Rząd przesuwa o dwa lata wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w ewidencji ludności i pojazdów. Jak poinformowało dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, rejestry PESEL i CEPiK zostaną przebudowane. MSW tłumaczy, że przebudowa systemów ma przynieść państwu oszczędności w wysokości 120 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i przeglądzie zarządzanych rejestrów: CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), podjęło decyzję o ich przebudowie. Jak zapewnia MSW, przyjęte rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności systemów informatycznych. W okresie ostatnich miesięcy doszło do kilkunastu awarii, które powodowały przerwy w pracy rejestrów. "Szacujemy, że dzięki przekształceniom rejestrów PESEL i CEPiK uda się obniżyć koszty ich utrzymania o 30%. W ciągu 5 lat przyniesie to oszczędności do budżetu państwa w wysokości około 120 mln zł" - informuje MSW.

Przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przegląd systemów informatycznych wykazał, że wiele urządzeń, a także część elementów oprogramowania, powinno zostać wycofane z eksploatacji, ze względu na awaryjność i wysoki koszt napraw. Jak tłumaczy MSW, przebudowa rejestrów PESEL i CEPiK nawiązuje też do zaleceń dokumentu "Raport Państwo 2.0 - Nowy start dla e-administracji", który został przygotowany w kwietniu 2012 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kładzie nacisk na to, aby projekty były neutralne technologicznie, czyli aby korzystały z rozwiązań różnych dostawców oraz rozwiązań "open source". Takie zabiegi "dywersyfikacyjne" powinny wpłynąć na obniżenie opłat licencyjnych oraz kosztów administrowania systemami. Takiego podejścia do realizacji projektów, finansowanych ze środków unijnych, oczekuje również Komisja Europejska.

Zobacz również:

  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego
  • Generator PESEL pozwalał oszustom na duże zarobki

Prace związane z modernizacją rejestrów PESEL i CEPiK będą polegały m.in. na przeprowadzeniu audytów projektów w warstwie informatycznej, finansowej i prawnej, przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów, stworzeniu szczegółowych projektów rozwiązań, budowie nowych systemów, wykonaniu testów oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników. Przebudowa systemów powinna zakończyć się w 2015 roku. Modernizacja rejestru PESEL zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pl.ID. Natomiast modernizacja ewidencji pojazdów i kierowców będzie finansowana z Funduszu Celowego CEPiK. W związku z przebudową systemów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło także decyzję o znowelizowaniu przepisów dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zmiany, w częściach związanych z wykorzystaniem systemu Centralnej Ewidencji Kierowców, będzie wymagała także ustawa o Kierujących Pojazdami, w obszarze nadzoru nad kierowcami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200