PE przyjął prawo o neutralności sieci i zniósł opłaty za roaming

PE (Parlament Europejski) przyjął dzisiaj w głosowaniu prawo stanowiące, że kraje należące do Unii Europejskiej nie mogą w żaden sposób blokować czy ograniczać ruchu internetowego. PE zlikwidował w ten sposób luki prawne dostrzeżone w proponowanej ustawie regulującej te kwestie, które w pewnych okolicznościach pozwalałyby na to.

Chodzi o Telecoms Package w którym znalazły się "specjalne usługi", które – jeśli pakiet zostałby przyjęty – pozwalałyby dostawcom usług internetowych pobierać dodatkowe opłaty za obsługę aplikacji generujących duże porcje danych (takich jak np. Voice over IP czy przesyłanie danych wideo w czasie rzeczywistym).

"Po miesiącach negocjacji Parlament Europejski przyjął wreszcie moje propozycje zmierzające do tego, aby luki te ostatecznie zlikwidować i spowodować, że prawo obowiązujące w Unii Europejskiej zapewni Sieci rzeczywistą neutralność. Przyjęte dzisiaj poprawki spowodują, że mniej zasobni użytkownicy – do których można zaliczyć np. szpitale czy uniwersytety – nie zostaną z tego rynku wypchnięci. A mogłoby to mieć miejsce wtedy, gdyby dostawcy usług internetowych i dostawcy treści porozumieli się ze sobą i oferowali swoim klientom określone usługi, takie jak te wymienione wcześniej, po bardzo wysokich cenach", powiedziała Marietje (członkini Parlamentu Europejskiego reprezentująca Holandię).

Zobacz również:

  • Kolejny etap prac nad zmianą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zakończony

Przyjęty dzisiaj pakiet ustaw znosi także w krajach należących do Unii Europejskiej opłaty za roaming (telefonia komórkowa). Pakiet ten musi jeszcze zostać ratyfikowany do końca br. przez poszczególne kraje należące do Unii Europejskiej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200