PC - taniej niż miesiąc temu

Czerwcowo-lipcowy spadek o ok. 20% cen sprzętu komputerowego na rynku amerykańskim, zachwiał równowagę cen na całym świecie.

Czerwcowo-lipcowy spadek o ok. 20% cen sprzętu komputerowego na rynku amerykańskim, zachwiał równowagę cen na całym świecie. Fala obniżek dotarła na nasz rynek dopiero w sierpniu i wrześniu. W Polsce nie widzimy obecnie tak dużych zmian cenowych, jakie można było obserwować w początkach września. Do końca września ceny komputerów utrzymywały się na poziomie pewnej stałej równowagi, jednak z tendencją do powolnego spadku.


TOP 200