PC WORLD LOTUS

Przeszło 900 tys. nakładu mieć będzie nowy amerykański tygodnik informatyczny, który zacznie ukazywać się od grudnia br. w wyniku połączenia mazynów PC WORLD i LOTUS. Decyzję o tej fuzji ogłosiła bostońska centrala IDG. Czołowa grupa prasy informatycznej uzyska dzięki temu rekordowy - nie tylko w USA - nakład dla tego rodzaju pisma branżowego.

Przeszło 900 tys. nakładu mieć będzie nowy amerykański tygodnik informatyczny, który zacznie ukazywać się od grudnia br. w wyniku połączenia mazynów PC WORLD i LOTUS. Decyzję o tej fuzji ogłosiła bostońska centrala IDG. Czołowa grupa prasy informatycznej uzyska dzięki temu rekordowy - nie tylko w USA - nakład dla tego rodzaju pisma branżowego.

Czytelnicy LOTUSa, którego nakład wynosił ostatnio przeszło 363 tys. egzemplarzy, wypowiadali się w ankietach za znacznym rozszerzeniem informacji hardwerowych i przeglądów sprzętowych. Fuzja spotyka się także z zadowoleniem dotychczasowych ogłoszeniodawców obu pism, którzy pragną docierać do jak największej liczby czytelników.

PC WORLD miał ostatnio przeszło 652 tys. płatnych odbiorców i w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył nakład o 31%. Według przeprowadzonego w czerwcu br. (przez Advertising Age) rankingu 300 największych magazynów amerykańskich, PCW awansował na 50. pozycję. Przed rokiem był na 67 miejscu. Zdaniem IDG, sukces tego tygodnika jest wynikiem właściwego nastawienia pisma na potrzeby menedżerów, korzystających z systemów komputerów osobistych. Ta grupa użytkowników w coraz większym stopniu decyduje o wielkości zakupów produktów hardwerowych i softwerowych.

Od grudnia PC WORLD będzie zawierał dodatkowo od 32 do 40 stron tekstów nt. programów lotusowych.

Połączenie obydwu tygodników następuje tylko na terenie USA. Nie dotyczy ono magazynów LOTUS wydawanych przez IDG w innych krajach.


TOP 200