PACE alternatywa dla szybkich sieci

Firma 3Com opracowała technologię PACE (Priority Access Control Enabled - sterowanie priorytetem dostępu) umożliwiającą interaktywną pracę z aplikacjami czasu rzeczywistego oraz systemami multimedialnymi w sieciach typu Ethernet. Dzięki PACE w sieci Ethernet można będzie realizować takie zadania jak: wideokonferencje, obróbka obrazu, transmisja głosu ludzkiego czy kontrola procesów technologicznych.

Firma 3Com opracowała technologię PACE (Priority Access Control Enabled - sterowanie priorytetem dostępu) umożliwiającą interaktywną pracę z aplikacjami czasu rzeczywistego oraz systemami multimedialnymi w sieciach typu Ethernet. Dzięki PACE w sieci Ethernet można będzie realizować takie zadania jak: wideokonferencje, obróbka obrazu, transmisja głosu ludzkiego czy kontrola procesów technologicznych.

PACE stosuje moduł przełączający, który monitorując ruch w sieci jest w stanie realizować priorytety przydzielone poszczególnym strumieniom informacji. Nowy produkt rozróżnia te dane, w których czas ich dostarczenia do odbiorcy ma istotne znaczenie. Nowy system stanowi alternatywę dla technologii sieciowych o dużej szybkości transmisji (ATM, FDDI) ponieważ można go stosować zarówno przy szybkości transmisji 10 Mbps jak i 100 Mbps.


TOP 200